8/9/54

ສອນໂຕເອງ


ສອນຄົນອື່ນ...........ໝື່ນແສນ..........ນັ້ນແສນຍາກ
ສອນລຳບາກ.........ຍ້ອນຫລາຍຄົນ.......ຫລາຍນິໄສ
ສອນຕົວເຮົາ..........ຮີບສອນ..............ເລື້ອຍໆໄປ
ສອນໃຫ້ໄດ້...........ສອນຕົນເອງ..........ນັ້ນແຫລະດີ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น