23/4/57

ເຮັດດ້ວຍໃຈ ກໍມີໄຊຊະນະ


ເປັນພະຕ້ອງຖືອາວຸດ 3 ຢ່າງ


ສະບາຍດີປີກາຍ-ສຸກສະບາຍປີນີ້


ສະບາຍດີປີກາຍ-ສຸກສະບາຍປີນີ້
----------

ປີກາຍໄດ້ຜ່ານ­ພົ້ນ ປີໃໝ່­ວຽນມາ
ປີກາຍ­ຄົນ­ທັງ­ຫຼາຍ ເກືອບ­ຈີບ­ຫາຍ­ຕາຍຍ້ອນ 
ມີຫຼາຍ­ຄົນ­ບໍ່ແຂງເຂັ້ມ ໄດ້­ສູນ­ຫາຍ­ຕາຍ­ຈາກ 
ຄົນສ່ວນ­ຫຼາຍ­ລໍາບາກຍ້ອນ ປີນີ້ກ່ອນ­ຊິກາຍ 

ຄົນ­ທັງ­ຫຼາຍໄດ້ແຕ່ຮ້ອງ ຕ້ອນ­ຮັບ­ປີໃໝ່­ມາ 
ປີເກົ່າກາຍຜ່ານໄປ ບໍ່­ສົນໃຈຊ້ໍາ 
ມີແຕ່ເຮຮົນຮ້ອງ ສະ­ບາຍ­ດີປີໃໝ່ 
ບໍ່­ມີໃຜກ່າວເວົ້າ ລາແລ້ວປີເກົ່າກາຍ 

ປີເກົ່າດີເລີດ­ລໍ້າ ທີ່ເຮົາ­ຜ່ານ­ວິກິດ­ການ 
ມີຄວາມ­ສຸກ­ສໍາ­ລານ ຜ່ານ­ມາ­ຈົນ­ປານ­ນີ້ 
ບາງ­ຄົນ­ດີຫຼາຍ­ລົ້ນ ຈະ­ເລີນ­ສີແສນຢ່າງ 
ບາງ­ຄົນ­ສົມ­ມາດແມ້ງ ຈະ­ເລີນ­ຂຶ້ນ­ລື່ນທະ­ວີ 

ບາງ­ຄົນເກືອບ­ບວບ­ບີ້ ປີ້­ປົ່ນ­ປານ­ລົນໄຟ 
ມີບົດ­ຮຽນ­ຫຼວງ­ຫຼາຍ ທຸກ­ກາຍໃຈເສົ້າ 
ມີຄວາມເຫງົາ­ຄວາມເສົ້າ ຄວາມ­ອຸກ­ຄວາມ­ອັ່ງ 
ນໍ້າ­ຕາ­ຫຼັ່ງ­ອາບຍ້ອຍ ຜ່ານ­ມາແລ້ວເພາະ­ປີກາຍ 

ເຮົາບໍ່ຄວນກ່າວຮ້າຍ ປີເກົ່າກາຍໄປ 
ຫາກເຮົາ­ພົບ­ສິ່ງໃດ ຊິວ່າດີຫຼືຮ້າຍ 
ຄວນຂະ­ຫຍາຍ­ທາງ­ຄື້ນ ຄືນເວັນໃຫ້ເຫັນຊ່ອງ 
ສ້າງ­ປີນີ້ໃຫ້­ຖືກຕ້ອງ ຈະ­ເລີນ­ຂຶ້ນ­ລື່ນ­ປີກາຍ 

ປີກາຍຜ່ານໄປແລ້ວ ເຮົາໄດ້­ຢູ່­ສຸກ­ຂີ 
ທັງ­ຊີວີຈະ­ເລີນ­ສຸກ ກໍເພາະ­ປີກາຍທະ­ລາຍ­ສິ້ນ 
ປີໃໝ່­ວຽນ­ມາໃກ້ ເຮົາຍືນ­ຍົງ­ຍັງທ່ຽງ 
ປີໃໝ່­ນີ້­ຂໍຢ່າມີສິ່ງຮ້າຍ ສະ­ບາຍ­ລົ້ນ­ກວ່າ­ປິກາຍ ແທ້ເດີ

ຄະ­ນິງ­ນາງ

ງາມປານແຕ້ມ

- ເຫັນພາບງາມຂະໜາດນີ້ ຫາທີ່ສະເໝີເໝືອນ
ຈັກແມ່ນເມືອງຫຍັງເດ ຈັ່ງແມ່ນງາມເຫຼືອຮ້າຍ
ງາມເຫຼືອຫຼາຍປານນີ້ ປຸນປານພຣະອິນແຕ່ງ
ຫາໃສປຸນປຽບໄດ້ ປານແຕ້ມແຕ່ງເອົາ

ເມືອງແຫ່ງນີ້ງາມສະອາດລໍ້າ ຮິມນໍ້າແສນສະຫງົບ
ຮິມທາລານະທີເລິກ ຕ້ອງແສງໄຟໃນຍາມນີ້
ຕຶກສູງຊໍ່ຊູຊັນຊີ້ ຮຽງກັນເປັນລະບຽບ
ປຽບດັ່ງເມືອງແຫຼ່ງຫຼ້າ ສະຫວັນຟ້າກໍບໍ່ປານ

ຄິດຢາກເຫັນປະເທດບ້ານ ເມືອງມີ່ງຂອງລາວ
ສວຍງາມມີສີສັນ ປຽບປຸນປານນີ້
ບໍ່ຕ້ອງມີຕຶກຊີ້ ສູງຊັນປານນັ້ນດອກ
ຂໍແຕ່ຈັດລະບຽບໃຫ້ ມັນກວ້າງງົດງາມ

ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນມອງຂ້າມ ຄືພູມີທັດຈັດໃຫ້ດີ
ເມື່ອຫຼຽວມອງທາງໃດ ໃຫ້ສ່ອງເຫັນໄກໃກ້
ກັບທັງມີຕົ້ນໄມ້ ສົດສວຍທຳມະຊາດ
ຄວາມສະອາດກໍໃຫ້ໄດ້ ພຽງນີ້ແມ່ນງົດງາມ ແລ້ວແລ

23 ເມສາ 2014

21/4/57

ວັນຟ້າສາງ


ແສງສະຫວ່າງໃນຄວາມມືດ


ລິງກັງນັ່ງກິນເບັຍ


15/4/57

ສະເຕັມຊີເກມແມ່ນໍ້າຂອງຢ່າເຂີນຂາດ(ເກັບຈາກເວັບກະວີນີພົນລາວມາໂຮມວໄວ້)


ຢາກແຕ່ງກອນ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ(ເກັບມາໂຮມໄວ້)