30/1/55

ເວົ້າ


29/1/55

ຄວາຽ


28/1/55

ຜູ້ປະເສີຖ

ປານາຕິ-ປາຕາ ຫ້າມຂ້າສັດ
ເວຣະມັຊ ເວັ້ນເດັດຂາດ ຢ່າງກ້າຫານ
ກາຍສະຫງົບ ວາຈາຈົບ ໃຈສົງສານ
ຈິຕວິນຍານ ເມດຕາທັມ ທັງປານີ
25/1/55

ຮັກແທ້ຫ້າມກອດ


ມືດ


ປ່ອງຢ້ຽມ


21/1/55

ເປັນໄປຕາມທຳມະຊາດ


ກ້ວຍໆ


ທຳມະຊາດອາດອະໄພ


ນີ້ຫຼືຶ16/1/55

ເຂດຫ້າທຳຮ້າສາມີ


15/1/55

ຄາວຫວານ

ຄັນເມື່ອກິນຄາວແລ້ວ ຢ່າລືມຕໍ່ອາຫານຫວານ
ອາຫານຫວານອາຫານຄາວ ຄູ່ກັນສັນບໍ່ມີຊິ້ນ
ບາງເທື່ອກິນຫວານລ້າ ຍັງບໍ່ນົວແຊບອະລ່ອຍ
ຍັງຕ້ອງໂຮຍເກືອດ້ວຍ ຈຶ່ງນົວລິ້ນແຊບອີຫຼີ

ຫວານຄາວຄູ່ກັນແທ້ ສະເໝີດັ່ງວາຈາຄົນ
ມີແຕ່ຫວານຢ່າງດຽວ ຈົ່ງໃຄ່ຄວນຄຳນຶງຢ້ານ
ຫວານຫຼາຍຟັງຍິນແຈ້ງ ມະໂນໃນໃຈມ່ວນ
ອາດຈະມີລົດສົ້ມ ເຈັບຊໍ້າຍິ່ງກວ່າຄາວ

ຂອງຫວານຄາວລົດສົ້ມ ມັນບູດໂອ່ເປັນພິດ
ຄວນທີ່ຄຳນຶງຄິດ ໃສ່ໃຈຈຳໄວ້
ຫວານຄາວຄຳນຶງຖ້ວນ ໃຫ້ເຫັນໄນແຈ້ງແຈບ
ແຊບແຕ່ທີ່ປາກທໍ່ນັ້ນ ຈະເຈັບທ້ອງເມື່ອລຸນ
ທ່ານເອີຍ

 

ນົມຈືດກາເຟຈາງ


ໝາ


ສະຫຼອງວັນເກີດ


14/1/55

ດອກກຸຫຼາບ ດອກກຸຫຼາບ


11/1/55

ຜູ້ຊະນະຍ່ອມກໍ່ເວຣ


ຄົນສະຫຼາດແຕ່ຂາດສັດທາ ກໍເໝືອນພາຍເຮືອກາງສະໝຸດ


8/1/55

ຟ້າໃໝ່


4/1/55

ລົງຂວ່າງເຂັນຝ້າຍ


ແມງຫົວແຫວນ