12/5/57

ສິນ 5 ຄຳກອນ

ສິນ 5 ຄຳກອນ
- ປະການໜຶ່ງ ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນຈາກການຂ້າ ບັງບຽດຝູງສັດ ກັບທັງຄົນຈົນມ
ໍລະນັງມ້ຽນ
- ປະການສອງ ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນ ກາົກຂະໂມຍຂອງ ຄັນບໍ່ແມ່ນຂອງເຮົາຢ່າກອບໂກຍເອົາໄວ້
- ປະການສາມ ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນລະເມີດຮີດປະເວນີ ຜົວເມັຍເຂົາໃຫ້ເອົາຈຳເວັ້ນ ກັບທັງບຸດທິດາເຂົາດ້ວຍ ຢ່າລ່ວງເກີນຈົ່ງຈຳໄວ້
- ປະການສີ່ ໃຫ້ຫຼີກເວົ້າຕົວລ່າຍລວງອຳ ເວົ້າບໍ່ຈິງບໍ່ຄວນຈາຕ້ານ
- ປະການຫ້າ ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການດື່ມເຫຼົ້າ ກັບຂອງສິ່ບມຶນເມົາ ອັນເປັນທາງພາເສັຍທຸສິນໝົດກ້ຽງ.

(ພຣະເນືອງພິລັກ ໂຊຕິທັມໂມ ແຕ່ງ ປີ 1994 ຂະນະທີ່ໃຊ້ນາມປາກກາວ່າ ກະວິວັງໂສ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น