1/7/58

ທ່ຽວບຶງຄະນຶງຫຼັງ ພະວັງໜ້າ


30/6/58

ພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮົາມີ ຍິນດີໃນສິ່ງທີ່ຫາໄດ້


11/2/58

14 ກຸມພາ ວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ


ກັມ-ກຳ


4/2/58

ພໍ່ແມ່


ຕື່ນແຕ່ເຊົ້າ


26/1/58

ຮຸ່ງອະລຸນທີ່ດອນຂະເໝົາ


25/1/58

ສອງຍອດ


23/1/58

ຕາຍເພາະຂີ້ຖີ່


10/1/58

ພະພຸດທະຮູບດີ ຄົນຕ້ອງດີດ້ວຍ