2/11/56

ສັດທະ-ສັດທາ


23/10/56

ຕົນແລເປັນທີ່ເພິ່ງຂອງຕົນ


21/9/56

ນຳຂອງເຂີນເພາະໂລກຮ້ອນ


16/7/56

สัมบายดี


1/7/56

ູຄົນລາວ


ດາວຫຼົ່ນ


27/6/56

ຫິຣິ-ໂອຕຕັປປະ


26/6/56

ຮັກວັດທະນະທັມແບບໃດ ?