26/1/58

ຮຸ່ງອະລຸນທີ່ດອນຂະເໝົາ


25/1/58

ສອງຍອດ


23/1/58

ຕາຍເພາະຂີ້ຖີ່


10/1/58

ພະພຸດທະຮູບດີ ຄົນຕ້ອງດີດ້ວຍ