16/11/57

ມາລະຍາດສາວລາວ


ລົມປ່ຽນທິດ


14/11/57

ເອົາບປັນຫາສ້າງປັນຍາ


19/10/57

ສຽງແຄນເອກະລາດ


ລາວຫຼົງ-ຫຼົງລາວ


10/10/57

ຄຳແສນຄົມ(ປະຫວັດສາດ ແລະພາສາ)


ແຕ້ມຟ້າໃຫ້ສະກາວ