27/6/57

ກອນ


25/6/57

ແນະນຳຊື່ໆ

ແນະນຳຊື່ໆ
-----------
ເຫັນພາບນີ້ຢ່າຟ້າວຮ້າຍ ຊິຫາວ່າຊອກແຕ່ຕິ ສາເດີ
ເຫັນແນວດີເອົາມາຊົມ ໃຫ້ໝູ່ຊົນນິຍົມຍ້ອງ
ເຫັນແນວໃດມັນຂັດຂ້ອງ ມອງໄປເປັນທາງເສື່ອມ
ກໍນຳມາຊີ້ແຈງໃຫ້ ເຫັນແຈ້ງບໍ່ຄວນ 

ພາບນີ້ເຫັນບ່ອນຂ້ອງ ມັນບໍ່ຄ່ອງປະເພນີ
ມັນຂັດກັບຮີດຄອງ ສາສະໜານຳພ້ອມ
ຈຶ່ງນຳມາແນະນຳໃຫ້ ເຫັນຄວາມທາງຊອບ
ເພື່ອພ້ອມກັນແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຄາວໜ້າຈຶ່ງຊິດີ ຊັ້ນດອກ

ການແນະນຳຄັ້ງນີ້ ຫວັງເພື່ອທະລຸຫຼັກ
ໃຫ້ຮູ້ຈັກແນວທາງ ຖືກຄອງຄວນເວັ້ນ
ແນະໃຫ້ເຫັນຫຼາຍດ້ານ ຕາມສົມຄວນຜົນເຫດ
ທ່ານເປັນສື່ ເຮົາກໍເປັນສື່ໃຫ້ ຄົນທັງຫຼາຍຮູ້ຮ່ວມນຳ ຈັງຊັ້ນນາ

ຄົນດີມີສີແກ່ຊາດ


ເມື່ອມອງ


ພອນ


ກຳ-ກັມ


ວິຣະບູຣຸດ