26/1/58

ຮຸ່ງອະລຸນທີ່ດອນຂະເໝົາ


25/1/58

ສອງຍອດ


23/1/58

ຕາຍເພາະຂີ້ຖີ່


10/1/58

ພະພຸດທະຮູບດີ ຄົນຕ້ອງດີດ້ວຍ


31/12/57

ສຄສ 2015


ອານິສົງການແຜ່ເມດຕາ26/12/57

ສົ່ງຄວາມສຸກ