30/9/57

ພຸດທະພາສິດ


ຄຳແສນຄົມ(ຢາກມີໜ້າ)


29/9/57

ຄຳແສນຄົມ(ຈັບຜິດ)


ຢ່າຢຶດຕິດ


ບຸນກິລິຍາວັດຖຸ 3


23/9/57

ຄຳແສນຄຳ(ກົດເກນ)


ຄຳແສນຄົມ(ຊົນນະບົດ)


ຄຳແສນຄົມ(ໂງ່ໄດ້)


ຄຳແສນຄົມ(ຂໍ້ຄິດ)


ຄຳແສນຄົມ(ປັດຈຸບັນ)


ອານິສົງການບູຊາພະລັດຕະນະໄຕ


ກຳບອກເຫດ


ອິດສະຫຼະແຫ່ງຈິນຕະນາການ


22/9/57

ຂໍ້ຄິດ


ເຖິງວ່າຟ້າຈະມືດ


ຄຳແສນຄົມ


ວອນນາງ


21/9/57

ວາທະຍາທ່ານປະທານສູນກາງ ອພສ


`ຄຳແສນຄົມ(ການທັງສາມ)


ມັນຕ່າງຍຸກກັນ


20/9/57

ຄຳແສນຄົມ ພໍ່ທ່ານຊາໂງນ


ຄຳແສນຄົມ ພໍ່ທ່ານຊາໂງນ


ຄຳແສນຄົມ ພໍ່ທ່ານຊາໂງນ


ຈັນທະບູຣີ-ວຽງຈັນ


ຄຳແສນຄົມ(ນໍ້ານົມແມ່)ຄຳແສນຄົມ(ຄວາມພໍດີ)


ຄຳແສນຄົມ(ດີ-ຊົ່ວ)


`ຄຳແສນຄົມ(ໝາກພິກ)


ຄຳແສນຄົມ(ຂາດສະຕິ)ເຂົາຊ່າ


ແນວຍິງ


18/9/57

ລິ(ລາວ)ດີ ຈຳປາລາວດວງເດືອນ


ຄຸນປະໂຫຍດຂອງພາສາ


ຈຳປາມາລາລາວ


17/9/57

ຖະໜົນສາຍໜຶ່ງ


ຊ້າງຟ້າ


ໂດດດ່ຽວບໍ່ປ່ຽວໃຈ


ຫົວໃຈຊື່ນຄືນວັນເພັງ


ນັ່ງເຫງົາເຝົ້າຊົມເດືອນ


ຄວາມຫວັງຂອງແມ່ 2


ກູເກີລເອີຣ໌ທຄອງອະນາຄົດ ນສພ


ຄຳແສນຄົມ(ພໍ່ແມ່)


ແວ່ນ-ກະຈົກ


16/9/57

ສອງໃຈເປັນໜຶ່ງດຽວ ຄິດຮອດບ້ານ


ດຸດດັ່ງໄມ້ທູ່ ນສພ


ປາຄູນ


ນົກກະຈອກ ແຕ່ບໍ່ກະຈອກ


ຢາກເປັນໜ້າໃຫ້ເບິ່ງຫຼັງ

  

ກະວີກະວາດ