16/9/54

ຄິດເຖິງຄົນພາກບ້ານ

Your home. You get away from it.
ບ້ານເກີດທ່ານ ທ່ານຈາກໄປນານແລ້ວໜໍ
Parents, relatives, friends, still waiting.
ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ເພື່ອນມິດຍັງເຝົ້າລໍ
Far from home because of how much.
ທ່ານຈາກບ້ານໄປ ດ້ວຍການຫຍັງນໍ
I look forward to in every day.
ຄົນເຝົ້າລໍຄິດເຖິງທ່ານບໍ່ເວັ້ນວັນ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น