22/9/54

ຄົນບໍ່ຄວນຄົບ

- ສູດບູຮານກ່າວໄວ້-----------ສູດຄົບຄົນຄວນຈຳ

ເປັນຄຳສອນບູຮານລາວ-------ທີ່ກ່າວມາເຫິງແລ້ວ

ບູຮານລາວສອນຊີ້-------------ຕັກເຕືອນສືບຕໍ່

ຂອງບູຮານແຕ່ເຄົ້າ------------ຄວນຄົ້ນສືບມູນ ເອົາເນີ


- ຄົນນີ້ຫຼາຍຫຼາກຊັ້ນ----------ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ

ນິໄສການກະທຳທັງແນວຄິດ---ເລືອກຄົບຄົນຄວນຄົ້ນ

ການກະທຳກິດຈະກຳນັ້ນ-------ບອກເຈຕະນາທ່ານວ່າ

ລັກສະນາຮູບຮ່າງນັ້ນ----------ຍັງຄົງຕ້ອງເລືອກວິໄຈ


- ຄຳບູຮານວ່າ "ຄົນຫົວປ້ອມ" ນັ້ນຄົບໍ່ໄດ້----ມັກນຳເຫດມາຫາຕົວ

ໜ້າຜາກຊັນສົມກັນ------------ງ່ອນຊັນທັງສັ້ນ

ວາຈາພ້ອມ--------------------ເວົ້າຈາຫອງສຽງຈາດ

ຫົວຫຍອງທັງຕາກໍ້--------------ຄວນໃຫ້ຫຼີກໜີ


- ຄັນຄົວເຄື່ອງຈັ່ງຊີ້------------ບູຮານວ່າບໍ່ຄວນຄົບ

ຈິດໃຈເຂົາລວນເລ--------------ຫຍຸ້ງເຫຍີງເອົາຮ້າຍ

ຄົນທັງຫຼາຍຄວນຄົ້ນ------------ເລືອກຄົບຄົນໃຫ້ຈຳແນກ

ບູຮານສອນໄວ້ແຕ່ກີ້------------ກໍຄວນຮູ້ຊອກສະແຫວງ ທ່ານເອີຍ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น