16/9/54

ຢາດນໍ້າຝົນ ຍອດຫຍ້າຄາ


- ຢົດນໍ້າຝົນຄ້າງໃນຍອດຫຍ້າລໍຖ້າເວລາແຕ່ຊິຫຼົ່ນ
ຫາກຄົນເກີດມາພຽງສ້າງໂລກໃຫ້ສັບສົນ
ກໍລໍແຕ່ຈະຕົກຫຼົ່ນລົງຕໍ່າດັ່ງນໍ້າຝົນບົນໃບຫຍ້າ
ຢົດນໍ້າຄ້າງຍອດຫຍ້າລໍຖ້າແຕ່ຊິຕົກ
ເໝືອນກັບຄົນເກີດມາໃນສັງຄົມສ້າງແຕ່ຄວາມຮົກ
ແມ່ນຈະຕົກລົງດິນກໍສິ້ນຫວັງ
ບໍ່ສ້າງປະໂຫຍດແມ່ນພຽງໜຶ່ງຄັ້ງ
ປະໂຫຍດບໍ່ຍັງໃຫ້ຕົນ ໄດ້ແຕ່ຕົ້ນໄມ້ ແລະແດນດິນ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น