22/9/54

ພຣະເຈົ້າຟ້າງຸ່ມມະຫາຣາຊ (ພາກໜຶ່ງ)

ບັດນີ້ ຈັກໄດ້ຈາກກ່າວເຣື່ອງ-------------ອົງເອກຣາຊະບູຣຸດລາວເຮົາ ກ່ອນແລ້ວ
ເນົາເນັ່ງໃນວຽງທອງ -------------------ປາສາດສູງຫຼາຍຊັ້ນ
ກະສັດລືຊາກ້ອງ -----------------------ຊຽງທອງນະຄະເລດ
ທຸກເທດໄທຍ່ານກວ້າງ -----------------ຍິນຍອມນ້ອມຍົກຍໍ

ເຊັງຊ່າລືທົ່ວດ້າວ ----------------------ແດນດ່ານຊຽງທອງ
ຫົວເມືອງໃນລຳຂອງ -------------------ຍົກຍໍປໍປັ້ນ
ຂຶ້ນຊື່ລືຊາເທົ້າ -------------------------ກຽງໄກຣເກີນຂະໜາດ
ຟ້າງຸ່ມມະຫາຣາດທ້າວ -----------------ໂຮມລາວເຂົ້າຮ່ວມກັນ

ຈັບເອົາຈຸດບ່ອນບັ້ນ ---------------------ອັກເອກກະສັດຕາ
ຈອນຈາກຊຽງທອງລົງ------------------ ລ່ອງຂອງຍາວເຍີ້ນ
ກັບໝູ່ທູຕາພ້ອມ------------------------ລົງແພລອຍລ່ອງ
ອອກອຸບາຍລ່າຍໃຫ້ ---------------------ສັດຕູຢ້ານເກງຂາມ

ຄາວນັ້ນສຍາມຕັ້ງ ----------------------ເມືອງແຂງຂະໜາບຂົ່ມ
ບຸກລຸກໄທທົ່ວລ້າ ------------------------ຂະຫຍາຍຂ້າມເຂດແດນ
ເຫັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮູ້ ------------------------ຮຽນສາຕາສິນເສີກ
ສັມພັນກັນກັບຂະເໝນ ------------------ຈຶ່ງຊິເໝາະສົມເຣື່ອງ

ການເມືອງເຂົ້າ -------------------------ສຸໂຂໄທສຍາມບຽດ
ກັບທັງບຸກລຸກເຂົ້າ -----------------------ຂອມເບື້ອງບົວລະພາ
ວຽງທອງນີ້ຫາກເມີນເສີຍ ----------------ຢ້ານເສັຍທ່າ
ຄວນແກ່ຫາທີ່ປ້ອງ---------------------- ຕີຕ້ານໝູ່ມານ

ຄາວນັ້ນ ຊຽງທອງໄດ້--------------------ຂັບໄລ່ກຸມມານໜີ
ທຳທີວ່າ "ເປັນເຂັດຂວງ"----------------ຕໍ່ເມືອງພູມບ້ານ
ຫວັງເພື່ອປົກປິດເຣື້ອງ -------------------ການເດີນທາງໃຫ້ເຖິງຈອດ
ຫຼອກໃຫ້ສັດຕູບໍ່ເຫັນຫຼ່ຽມແທ້ ------------ປະສົງເຄົ້າເຈດຈຳນົງ

ເຈົ້າຟ້າຊາຍອົງນ້ອຍ --------------------ເກີດຈາກທ້ອງແມ່ມານດາ
ທັນຕາເຕັມຄົບຟັນ -----------------------ມາກເຖິງສາມສິບສາມເຫຼັ້ມ
ຊາວເມືອງຕ້ານ --------------------------ວ່າເຂັດຂວງກາລີຊົ່ວ
ຈຶ່ງຂັບໜີຈາກຫ້ອງ -----------------------ຊຽງທອງກວ້າງລ່ອງຂອງ

ເອົາກຸມມາພຣະອົງນ້ອຍ ------------------ລົງໃສ່ແພດີ
ມີທັງຄົນຄາມຫຼາຍ------------------------ ຄົບຄັນພຽງພ້ອມ
ຄະນາຄົນຕາມເຈົ້າ------------------------ກຸມມາໂຣນ້ອຍອ່ອນ ຄາວນັ້ນ
ສາມສິບສອງຄົບຖ້ວນ---------------------ຂະບວນນີ້ລ່ອງກະແສ

ນີ້ຄືເລ້ຫຼ່ຽມແທ້ ----------------------------ສຸດຍອດປິດສະໜາ
ຄົນທີ່ມີຟັນຄົບ -----------------------------ອາຍຸສູງຫຼາຍແລ້ວ
ຊາວປີປາຍປະມານໄດ້ --------------------ຕັນຕາຈຶ່ງເຕັມປາກ
ອົງຊາຍລອຍລ່ອງນ້ຳ ----------------------ມີຄົນລ້ຽງຄົນຄັນ

- ແມ່ນ້ຳຂອງໄຫຼຈັ້ນໆ---------------------ລອຍລ່ອງຕາມກະເສ
ມິຫາດຊາຍທັງຜາ -------------------------ໂຂດຫີນຮູແກ້ງ
ແຍງແຕ່ຊຽງທອງພຸ້ນ -----------------------ກັນດານສຸດຂະໜາດ
ຜ່ານຫົວເມືອງໃຫຍ່ນ້ອຍ -------------------ເຖິງເທົ້າຈັນບູຣີ

ເປັນຫົວເມືອງໃຫຍ່ກວ້າງ ------------------ແຂງແກ່ນການປົກຄອງ
ຜ່ອງທັງສີໂຄດຕະບູນຫຼວງ -----------------ກໍເຂັ້ມແຂງສະເໝີດ້າມ
ແພອົງຊາຍກໍກາຍຈ້ອຍ ---------------------ລົງເຖິງເມືອງໃຕ້ຕ່ຳ
ເສດຖະປຸຣະຖິ່ນກ້ຳ -------------------------ຈຳປາສັກຊື່ນີ້ ເຮົາຮູ້ຕໍ່ມາ

ລ່ອງລົງເລີຍບໍ່ຄອຍຖ້າ ---------------------ກາຍຜ່ານເມືອງສຳຄັນ
ບໍ່ມີໄພຖາມເຖິງ ----------------------------ຕໍ່ພຣະອົງພຽງນ້ອຍ
ກອຍໄປເຖິງກະເສນ້ຳ ----------------------ສີທັນດອນອັນກວ້າງໃຫຍ່
ແພລ່ອງລົງພາກໃຕ້ ------------------------ເຖິງກ້ຳຖິ່ນຂະເໝນ

ກໍໄປຢຸດຈອດຢັ້ງ ---------------------------ບໍ່ກ້າວກ່າຍກາຍລົງ
ແກ້ງຫຼີ່ຜີຄອນພຣະເພງ ---------------------ເລີກຊັນຫຼາຍຊັ້ນ
ຊາວເສນາທັງຄ້າຍ -------------------------ເຊີນພຣະອົງລົງຈາກ
ຂຶ້ນສູ່ດິນແດນກ້ຳ ---------------------------ຂະເໝນແລ້ວພັກເຊົາ

ແພນັ້ນ ຈອດທີ່ຈັ້ງ-------------------------ວັດໃຫຍ່ກຳມະຖານ
ນາມໜຶ່ງພູສາລະແພ -----------------------ເຂດຂະເໝນຄາວນີ້
ມີຣາຊະຄູຫຼວງເຈົ້າ ------------------------ປາສາມັນອົງເອກ
ເປັນເຈົ້າຂົງເຂດຄ້າຍ ----------------------ອາຣາມກວ້າງປ່າໄພ

ເຈົ້າຟ້າຊາຍຈຶ່ງໄດ້ -------------------------ຂໍຂອດເປັນສິດ
ເພື່ອສຶກສາວິຊາຄຸນ ------------------------ສາດຕາສິນດອມເຈົ້າ
ຮຽນເອົາຍັງຄວາມຮູ້ ------------------------ວິຊາການຫຼາຍຢ່າງ
ຈົນວ່າຈົບແຈບເລື້ອງ -----------------------ວິຊາລ້ຳເລີດຄຸນ ທ່ານເອີຍ

(ເຊີນອ່ານຕໍ່ພາກສອງ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น