22/9/54

ບໍ່ຢາກຕົກນະຣົກຈົ່ງທັນສະໄໝ

- ຍຸກນີ້ ເປັນຍຸກກ້າວ-------ໂລກເດັ່ນທາງໄອທີ
ວິທະຍາການສູງ------------ໂລກຈະເລີນໄກລ້ຳ
ຍຸກການນຳວິທະການກ້ວ-----ມະນຸດຄົນຫັນປ່ຽນ
ຄົນກໍພຽນກໍ່ສ້າງ------------ໃຫ້ທັນລ້ຳລື່ນທະວີ

- ຄົນໃດຍັງລ່ອຍລ້າ--------ປັນຍາຖ່ອຍຊາມເຊົາວ໌
ຈິດໃຈເບົາບໍ່ສຶກສາ----------ສອດສ່ອງທັມໃຫ້ເຫັນແຈ້ງ
ແຍງເອົາທັມນຳເບື້ອງ-------ກາຍໃຈໃຫ້ສອດສ່ອງ
ກໍຈັກໝອງໝົ່ນເສົ້າ---------ເປັນບ້າຄ່າບໍ່ສູງ

- ຄົນໃດໃຈບາບໃບ້--------ມອງສ່ອງບັນຫາບໍ່ເຖິງ
ໃຈຍັງເລີງຫຼົງທາງ----------ມືດກະມົນຮົນຮ້ອນ
ໃຈບໍ່ສະສາງດ້ວຍ-----------ການສຶກສາປັນຍາລ່ອຍ
ເຂົາຈັກກາຍເປັນຂ້ອຍ--------ເງິນຄຳແກ້ວຢູ່ບໍ່ເຊົາ

- ຄົນໃດປະເສີດລົ້ນ--------ຫັນປ່ຽນໂລກາວິວັດ
ໝູນຕາມກົງຈັກຫັນ---------ໂລກທັນເຫັນແຈ້ງ
ກໍຈັກາຍເປັນເຈົ້າ------------ວັດຖຸເງິນອຳນາດເດັ່ນ
ຄົນໃດຍັງເຊື່ອງຊ້າ----------ຈັກເປັນບ້າຄ່າບໍ່ມີ

- ໂລກນີ້ຫັນປ່ຽນເລື້ອຍ-----ເຄື້ອນເຄື່ອນຕາມຈັງຫວະ
ວິທະຍາການໝູນໄປ--------ທຸກສິ່ງອັນເຫັນແຈ້ງ
ທັມມະສັດຈະນັ້ນ-----------ກໍໝູນເລີຍບໍ່ຢຸດຢ່ອນ
ນັ້ນຖືສິ່ງຖືກຕ້ອງ-----------ພຣະທັມເຈົ້າກ່າວມາ

- ທັມມະຈັກ ເພີ່ນບອກໄວ້--ຄືສິ່ງໜຶ່ງໝູນຄົນ
ຫັນໄປຕາມຈັງຫວະ---------ບໍ່ກີດຂວາງທາງກ້າວ
ທັມມະຄືການພັດທະນາຄົນນີ້-ໃຫ້ໝູນໄປບໍ່ຢຸດຢ່ອນ
ຄົນຫາກຢຸດບໍ່ປ່ຽນພ້ອມ------ຈີບຫາຍສ້ຽງສູ່ອະບາຍ

- ບຸນກຸສົນບໍ່ສົ່ງໃຫ້----------ຄົນຊົ່ວລ້າສະໄໝ
ຄົນວິໄລໃຈເປັນທັມ----------ໂລກຍໍນິຍົມຍ້ອງ
ໃຜຜູ້ຫວນເຫັນຮູ້-------------ທັມມະຄຸນພຸດທະກ່າວ
ຄົນນັ້ນ ເຫັນຫ່ອມເລື່ອງ------ສຸກລົ້ນເລີດຄົນ ທ່ານເອີຍ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น