22/9/54

ແສງເດືອນກັບແສງໄຟບໍ່ຕ່າງກັນ

- ແສງເດືອນກັບແສງໄຟນັ້ນ-------ມັນບໍ່ຕ່າງກັນຫຼາຍດອກນາ
ຄຳຄືນມາຍ່ອມຮຸ່ງເຮືອງ -----------ສົ່ງກະຈາຍແສງຈ້າ
ແຕ່ວ່າແສງໄຟນັ້ນ----------------- ມັນມີແສງຮ້ອນແນ່
ຄັນແມ່ນແສງເດືອນຈ້າ-------------ບໍ່ມີຮ້ອນກາຍາ.

- ແວງເດືອນເດັ່ນຢູ່ບົນຟ້າ----------ຍາມຮ້ອນເຮັ່ງຫຼືຝົນຕົກ
ຍາມໜາວມາກໍຄືກັນ ---------------ບໍ່ມີຄວາມຮ້ອນ
ຕ່າງແຕ່ຍາມຝົນນັ້ນ----------------- ຫຼືຍາມໜ້າວມີເມກ
ແສງເດືອນກໍມືກອ້ຳ-----------------ເພາະອາຍນ້ຳບຽດບັງ

- ອັນວ່າແສງໄຟນັ້ນ----------------ກໍເປັນດັ່ງແສງຈັນ
ຫາກວ່າຝົນຮໍາຫຼາຍ -----------------ຖືກໄຟກໍມາຍມອດ
ເວັ້ນແຕ່ແສງໄຟຟ້າ----------------- ຍາມໃດກໍຕາມຢ່າ
ມັນຮຸ່ງເຮືອງທົ່ວໜ້າ-----------------ກາງຄືຈ້າຮຸ່ງຢູ່ເລີງ

- ເຖິງປານນັ້ນ ມັນກໍຍັງມີເສັ້ນເວີ້ງ---ບໍ່ໂດດເດັ່ນຈີຣັງໝົດ
ຍາມກາງເວັນແສງໄປແຮງ -----------ບໍ່ຮຸ່ງແສງແຮງຊ້ຳ
ເພາະມີແສງຕາເວັນອ້ຳ--------------- ບົດອຳແສງໄຟສ່ອງ
ມີຄືສິ່ງຖືກຕ້ອງ----------------------ທີ່ໂລກາສ້າງແຕ່ງມາ

- ທຸກສິ່ງໃນທົ່ວຫຼ້າ------------------ໃນໂລກເດັ່ນເຫັນເປັນຈິງ
ບໍ່ມີຫຍັງຄົງຄົງທົນ -------------------ຢູ່ຍຶນໄປໄດ້
ເວັ້ນແຕ່ແສງປັນນານັ້ນ---------------- ທີ່ຝຶກດີກໍໂດດເດັ່ນ
ບໍ່ວ່າຍາມກາງເວັນຄ່ຳຄືນ-------------ລະດູໃດກໍບໍ່ຢ້ານ ປັນຍານັ້ນຮຸ່ງຢູ່ເລີງ ທ່ານເອີຍ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น