8/9/54

ປີໃໝ່ດີ ຫຼືຄົນດີ


ປີໃໝ່ວັນ ແລະ ມື້...............ຜັນປ່ຽນເໝືອນກັນ
ມີເຊົ້າສວຍບ່າຍເຍັນ..............ຄ່ຳແລງເດີກຄ້ອຍ
ແຕ່ວ່າຄົນເຮົານັ້ນ...............ອາຍຸຫັນກາຍປ່ຽນ
ຫາກວ່າໃຈທ່ຽງໝັ້ນ..............ດີຂຶ້ນຈຶ່ງໃໝ່ຈິງທ່ານເອີຍ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น