8/9/54

ປີໃໝ່ມາ ກາຍາປ່ຽນ


ປີໃໝ່ສະບາຍແທ້.....................ຫາກຮູ້ຄ່າຂອງຕົນ
ຄ່າຂອງຄົນຄວນເຫັນ................ຍິ່ງສະບາຍບໍ່ມີດ້ອຍ
ອັນວ່າປີເດືອນນັ້ນ....................ໝູນໄປຕາມເຫດ
ແຕ່ວ່າຄົນເທົ່ານັ້ນ....................ທີ່ປ່ຽນຂຶ້ນລົດກຳລັງ
ຫາກວ່າຈິດທ່ຽງໝັ້ນ..................ຢູ່ໃນເຫດຫຼັກທັມ
ພັດທະນາກາຍຈິດ....................ໃຫ້ໃໝ່ເລີງໆເລືອຍ
ວັນເດືອນປີໝູນຍ້າຍ..................ວຽນວົນເໝືອນເກົ່າ
ຕົນຕົວກາຍເກົ່າເຖົ້າ..................ລົງເລື້ອຍຢູ່ບໍ່ເຊົາ ທ່ານເອີຍ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น