6/9/54

ໄມ້ຕ່າງປ້ອງພີ່ນ້ອງຮ່ວມພົງພັນ

ໄມ້ຕ່າງປ້ອງພີ່ນ້ອງຮ່ວມພົງພັນ
ຫັນໄປເພິ່ງພົງພັນສາຍຕ່າງພັນພົງເຊື້ອ
ເຖິງຈະດີຫຼາຍລໍ້າແສນກື້ລ້ານໂກດ
ມັນກໍບໍ່ເໝືອນເຜົ່າເຊື້ອສະກຸນຊັ້ນດຽວກັນ

- ນັ້ນແລ້ວພວກພີ່ນ້ອງພົງພາກລາວເຮົາ
ຄວນຮຸ່ງເຫັນຄວາມຈິງຕາມຈິງທີ່ເຮົາຮູ້
ອັນນີ້ຄືພົງພັນເຊື້ອສະກຸນພົງພັນຕ່າງ
ເຖິງຊິຮ້ອງຮຽກເອີ້ນພັນຄັ້ງກໍເປົ່າຫວັງ

- ໃຜຜູ້ເຫັນຮູ່ງຮູ້ຈົ່ງຮຽນຮໍ່າໃຫ້ເຫັນຈິງ
ຈົ່ງໃຄ່ຄວນຫວນຄິດໃສ່ໃຈຈໍາໄວ້
ພົງພັນສາຍລາຍເສື້ອແຊງດຽວໂຮມຮ່ວມກັນໄດ້
ຕ່າງພັນພົງພວກພ້ອງເຮົາເຫັນແລ້ວເປັນຈັ່ງໃດ ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น