8/9/54

ຢ່າລືມ


ລືມອີ່ສັງກະລືມໄດ້.....................ຢ່າລືມເກີບກັບຮອຍຕີນ
ລືມສົ້ງຢືນກາເມັກ......................ແຕ່ຢ່າລືມຜ້າຂາວມ້າ
ລືມທົ່ງນາລືມໄດ້........................ຢ່າລືມຖຽງກະຕູບຕ່ຳ
ລືມວັດທະນະທັມຮີດເຄົ້າ.............ບໍ່ຄວນເອີ້ນວ່າລາວ ເດີທ່ານເອີຍ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น