8/9/54

ເດືອນສາມຄ້ອຍ


ເດືອນກຸມພາຝັນຜ້າຍ............................ລົມໜາວກາຍມະລາຍຈາກ
ເດືອນກຸມພາຊິພາກແລ້ວ..........................ມີນາເຝົ້ານັ່ງຄອຍ
ເໝືອນດອກຈານເດືອນສາມຄ້ອຍ.....................ລ່ວງຫຼົ່ນສີໝອງ
ດອກຂະຍອມຊິມາແທນ...........................ຫື່ນຫອມພະນາເອົ້າ
ຈັກຈັ່ນເນົາໃນພື້ນ...............................ພະສຸທາຊິມາຈ່ອງ
ແມງອີມາອັ່ນຮ້ອງ...............................ສຽງກ້ອງທົ່ງດົງ
ເຮັດໃຫ້ຂົງເຂົາຂັ້ນ..............................ນັນເນືອງສຸດສະຫງ່າ
ແດນດິນໃຕ້ລຸ່ມຟ້າ..............................ບໍ່ຄືບ້ານພໍ່ແມ່ຮຽມທ່ານເອີຍ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น