8/9/54

ວັນເກີດປະເສີດບໍ ?

ມະນຸດສັດພວກນັ້ນ...................ທີ່ເກີດແກ່ເຈັບຕາຍ
ເກີດໄດ້ພຽງຄັ້ງດຽວ.................ບໍ່ຕ່າງກັນຈັກດີ້
ອັນວ່າວັນສະຫຼອງນັ້ນ................ເປັນວັນເກືອບຕາຍຂອງແມ່
ບໍ່ແມ່ນວັນເກີດຂຶ້ນ....................ຂອງເຮົາແທ້ດັ່ງເຂົ້າໃຈ ດອກນາ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น