17/5/55

ຮຸ່ງອະຣຸນ ຢູ່ບ້ານຂ້ອຍ

ແສງ­ທອງ­ຮຸ່ງ­ຕອນເຊົ້າ ທີ່­ສາລາ­ດ່ານ­ຫາງດອນ­ຂະ­ເໝົາ
ມອງ­ສ່ອງ­ລົງ­ລໍາຂອງ ແລ­ລົງ­ທາງ­ໃຕ້
ເຫັນ­ໝູ່ເຮືອນ­ລຽນ­ລ້າຍ ລອຍ­ຂອງ­ຂຶ້ນ­ລ່ອງ
ຟອງ­ຟາດ­ແຄມ­ແມ່ນໍ້າ ­ແສງ­ທອງເຫຼື້ອມ­ດັ່ງ­ຄໍາ

ຮຽມ­ນັ່ງມອງ­ລົງ­ນໍ້າ ­ແລ­ລ່ໍາາາມ­ລໍາຂອງ
­ແມ່ນໍ້າ­ວັງເວີນເລີກ ກ­ວ້າງເກີນເປັນ­ຕາ­ຢ້ານ
ຫົວດອນ­ຖານຍາວເຍີ້ນ ຫາດເຂີນ­ຂະ­ຫຍາຍອອກ
ດອນກາກາງ­ແມ່ນໍ້າ ­ໃກ­ພຸ້ນ­ແມ່ນດອນ­ພິມານ

ມີດອນ­ນ້ອຍກາງ­ກັນ­ໄວ້ ­ໃຕ້­ຕໍ່າ­ຫົວດອນ­ລຽງ
ເຫັນ­ແຕ່­ພຽງ­ລິວ­ລັບ ­ແມ່ນ­ຫົວດອນ­ລົບ­ປາ­ດີ­ຊ້ອນ
ມອງ­ລ່ອງ­ລົງ­ທາງ­ໃຕ້ ສະ­ຫຼຽງ­ໄປ­ຈັກ­ໜ່ອຍ
ຫົວດອນ­ຮີນ້ອຍ­ນັ້ນ ຖັດ­ນັ້ນ­ແມ່ນດອນ­ໂລງ

ບ່ອນ­ນີ້­ແມ່ນໍ້າ­ຊົ້ງ ທັງກ­ວ້າງ­ໃຫຍ່ເຫຼືອ­ຫຼາຍ
ຫົວ­ພູພະ­ອອມ­ບັງ ຝັ່ງ­ຂະ­ເໝນ­ທາງ­ຂວາ­ກໍ້າ
ນໍ້າຂອງ­ຊາຍ­ແດນ­ທີ່ນີ້ ຮູຮອມ­ຮຽວ­ຮ່ອມ
­ໃກ­ກັນ­ພຽງ­ສອງ­ຮ້ອຍ­ແມັດເທົ່າ­ນັ້ນ ­ແມ່­ຂອງ­ຂັ້ນ­ດິນ­ແດນ

ທ່າເສືອ­ໝີ­ຢູ່­ທາງ­ໃຕ້ ຕໍ່­ໃສ່­ທ່າກະ­ສັງ
ຂ້າ­ຫົວ­ພູພະ­ອອມມາ ບ້ານ­ທ່າເປືອຍ­ທ່າ­ແກ­ຊ້ອນ
ທາງ­ຝັ່ງ­ລາວເຮົາ­ນັ້ນ ດອນ­ຂະ­ເໝົາ­ຂັ້ນ­ແບ່ງ
ຮອງ­ຂອງ­ຮຽບ­ແຄບເຂົ້າ ເຫັນ­ຂັ້ນ­ຢູ່­ແຕ່­ໄກ

ນັ້ນ­ແມ່ນ­ຫາງ­ຈໍາປາ­ສັກ­ແທ້ ຂັ້ນ­ແບ່ງ­ຫົວ­ທ່າ­ແກ
ປາກເຊ­ລໍາເພົາ­ຕົກ ລະ­ຫວ່າງ­ດິນ­ສອງ­ກໍ້າ
­ແລ­ລ່ໍາມາທາງ­ກ້ໍາ ດອນ­ຂະ­ເໝົາຕາເວັນອອກ
­ແມ່ນໍ້າກ­ວ້າງ­ໃກ­ແທ້ ເຮືອ­ລອຍ­ຂ້າມ­ສ­ວ່ານ­ສົນ

ຝັ່ງ­ຂອງ­ກໍ້າເບື້ອງ­ນັ້ນ ­ແມ່ນເຂດດອນ­ໂຂງ
ບ້ານເມືອງ­ແສນ­ຄົນ­ໂຮມ ຕະຫລາດ­ຂາຍ­ຂອງ­ຄ້າ
ນາວາເຮືອ­ໂຮມ­ຮ້ອຍ ຈອດ­ກັນ­ລຽນ­ແນບ
ຊາວດອນ­ພາ­ກັນ­ຊື້ ຂາຍ­ຄ້າເຄື່ອງ­ຂອງ

ຫຼຽວ­ໄປເບື້ອງ­ຊ້າຍ ເປັນດອນເຫຼັກ­ໄຟ
ຫາງ­ຮີ­ໃຫຍ່­ລຽນ­ສະ­ຫຼັບ ຕໍ່ກັບດອນ­ດົ້ງ
ຫາກ­ລົງ­ໄປທາງ­ໃຕ້ ຢ່າ­ລືມ­ໄປ­ຢ້ຽມ­ແວ່
ບໍ່­ຫໍ່ເຂົ້າ­ກໍ­ໄດ້ ບໍ່ຍອມ­ໃຫ້­ທ່ານ­ຫິວດອກນາ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น