6/5/55

ນານາ­ທິ­ຕ­ຖີເກ ນານະ­ຍິ­ສສະ­ສິ ເຕ

"ນານາ­ທິ­ຕ­ຖີເກ ນານະ­­ຍິ­ສສະ­­ສິ ເຕ"(­ແປ) ມະ­ນຸດ­ທັງ­ຫຼາຍ ຕ່າງ­ຄວາມ­ຄິດ­ຕ່າງ­ຄວາມເຫັນ­ກັນ, ເຮົາຈະ­ກໍາ­ນົດ­ໃຫ້­ຄົນ­ຄິດເໝືອນ­ກັນ­ໝົດ ບໍ່­ໄດ້. (ພຸດ­ທະ­ພົດ)

ມະ­ນຸດ­ທັງ­ຫຼາຍ­ໃນ­ໂລກ­ລ້ວນ ຕ່າງ­ຄວາມ­ຄິດ­ຄວາມເຫັນ­ກັນ­ແລ້ວ
ເປັນນານາ­ຈິດ­ຕັງ ຕ່າງ­ກັນ­ຈິງ­ແທ້
ທິດ­ຖີນັ້ນ ຄື­ຄວາມເຫັນ­ແຕກ­ຕ່າງ
ຕ່າງ­ຖະ­ນະ­ຕ່າງ­ສະ­ຖານ­ທີ່ ຕ່າງເຜົ່າ­ພ້ຽງ ຄວາມເຫັນ­ນັ້ນ­ຍ່ອມ­ຕ່າງ­ກັນ

ສະ­ນັ້ນ ຄົນ­ທັງ­ຫຼາຍ­ຫຼາກ­ລ້ວນ ຈະ­­ໃຫ້­ຄິດເໝືອນເຮົາ ຍາກ­ແລ
ມີ­ແຕ່­ໂຮມ­ຄວາມ­ຄິດ ­ໃຫ້­ຄ່ອງ­ກັນ­ພໍ­ໃຊ້
­ແລ້ວ­ຈຶ່ງ­ລົງມະ­ຕິ­ພ້ອມ ພຽງ­ໃຈ­ກັນ­ປະ­ກອບ
ຕາມ­ລະ­ບອບ­ແບບເບື້ອງ ປະ­ຕິບັດ­ດ້ວຍ­ຊ່ວຍ­ກັນ­ທໍາ ­ໄດ້­ແລ

ຫຼາຍ­ຄົນ­ຫຼາຍ­ຄວາມ­ຄິດ­ແທ້ ເປັນ­ປະ­­ໂຫຍດມະ­ຫາສານ
ຫຼາຍ­ແນວ­ທາງ­ຫຼາຍ­ຄະ­ຕິ ຍ່ອມ­ດີ­ຫຼາຍ­ລົ້ນ
ຄົນ­ຫຼາຍ­ຄົນ­ລວມ­ກັນເຂົ້າ ມີ­ພະ­ລັງ­ທີ່ອົງ­ອາດ
ຄວາມ­ຄິດເຫັນ­ທີ່­ຖືກ­ຕ້ອງ ເປັນ­ທາງ­ກ້າວ­ພັດ­ທະ­ນາ ­ແທ້ເນີ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น