2/5/55

ປອງດອງ

ປ-ປົບ­ໜີ­ໄກ­ຈາກ­ບ້ານ ພັດ­ຖິ່ນ­ໄປ­ແດນ­ໄກ
ອ-ອອກ­ຈາກ­ດິນ­ແດນ­ລາວ ດ້ວຍການ­ຫຍັງ­ແທ້
ງ-ເງື່ອນ­ໄຂ­ຄົງ­ຈະ­­ແຈ້ງ ບັນ­ຫາການ­ຊີວິດ­ທ່ານ
ເຖິງເວ­ລາ­ທີ່­ຮັບ­ຮູ້ ສະ­ໜານເຂົ້າ­ຮ່ວມ­ມື

ດ-ດ້ວຍເຫດການ­ຈິງ­ແຈ້ງ ຕາມ­ທີ່­ທ່ານ­ໄດ້­ປະ­ສົບ
ອ-ອັນ­ທີ່­ຄວນ­ຄໍາ­ນຶ່ງເຖິງ ຊາດ­ລາວ­ໃຫ້­ຈະ­­ແຈ້ງ
ງ-­ໂງ່ກັບ­ຄືນມາ­ສ້າງ ເມືອງ­ລາວ­ໃຫ້ເຮືອງ­ຮຸ່ງ
ສະ­ໝານ­ໃຈກອດ­ກ້ຽວ ­ໂຮມ­ກັນ­ກ້າວ "ປອງດອງ"

ປອງ-ຄືວ່າ­ປົກ­ປ້ອງ­ໄວ້ ທັງ­ຊາດ­ແລະ­ປະ­ຊາ
ຄວາມ­ສາ­ມັກ­ຄື­ຈຸດ­ໝາຍ ທີ່ວາດ­ວາງ­ລົງ­ໄວ້
ດອງ-ເອົາຄວາມ­ຫວານ­ພ້ອມ ຄວາມ­ຂົມ­ໃຈ­ທີ່ມີ­ຢູ່
­ໃຫ້ເກີດ­ລົດ­ຊາດ­ສ້ຽງ ທຸກ­ຝ່າຍ­ພ້ອມ­ຮ່ວມ­ມື

ປອງດອງເໝືອນເອົາເກືອ­ໃສ່ນໍ້າ ຕົ້ມ­ລະ­ອຽດ­ໃຫ້ມັນ­ສຸກ
ຜະ­ສົມ­ກັນ­ໝາກ­ຍົມ­ຂຽວ ລົດ­ດີ­ທັງ­ສົ້ມ
ເມື່ອມາ­ສົມ­ກັນ­ແລ້ວ ຫຼາຍ­ວັນ­ມີ­ລົດ­ແຊບ
ເຄັມ­ຂົມ­ທັງ­ຜ່ອງ­ສົ້ມ ຍັງ­ນົວ­ລິ້ນ­ຖືກ­ໃຈ

ເຊີນເດີ­ພວກ­ທ່ານ­ໄທ້ ­ໄທຊາດ­ປະ­ຊາລາວ
ຢູ່­ທົ່ວ­ໃນ­ແດນ­ໃດ ຈົ່ງ­ຮ່ວມ­ໃຈ­ກັນ­ໄວ້
ສ້າງ­ຊາດ­ລາວ­ໃຫ້ເຮືອງ­ກ້າວ ເໝືອນເດືອນເພັງ­ໄຮ້ເມກ­ໝອກ
ຫາກ­ຄົນ­ລາວ­ທຸກ­ທ່ານ­ຜູ້ ເຫັນ­ພ້ອມ­ຈົ່ງ­ຊ່ວຍ­ກັນ ­ແນ່­ທ້ອນ.

(ຄິດ­ໄດ້ກໍ­ແຕ່ງ­ໄປ-ຕາມ­ອາ­ຣົມ­ສິນ ຊື່ໆ­ເດີ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น