17/5/55

ປົວແປງຫຼັງນ້ໍາຖ້ວມ

ລາວເຮົາ­ຢູ່­ສູງ­ສຽດ­ຟ້າ­ນ້ໍາ­ຍັງ­ຖ້ວມເສັຍ­ຫາຍ
ນ້ໍາຫຼວງ­ຫຼາຍ­ທັ່ງເທ­ຖ້ວມ­ພູສູງ­ສະ­ເໝີ­ຟ້າ
­ແຂວງ­ວຽງ­ຈັນ­ບໍ່ນ້ອຍ­ໜູງ­ນ້ໍາ­ຍັງ­ກ້າ­ຖ້ວມ
ຊ້າຫຍັງ­ວຽງ­ທ່າ­ແຂກ­ບໍຣິ­ຄັນ­ສະ­ຫວັນ­ຢູ່­ຕໍ່າເຕັ້ຍ­ນໍ້າ­ຊິບໍ່­ຖ້ວມ­ອ່ວມ­ຂັງ

ນໍ້າ­ບົກ­ແລ້ວ­ຍັງ­ຕ້ອງ­ຕັ້ງ ທໍາ­ໜ້າ­ທີ່­ປົວ­ແປງ
ຢຽວ­ຢາ­ທີ່­ສູນເສັຍ­ຈາກ­ໄພມະ­ຫັນ­ນີ້
ທັງ­ທົ່ງນາ­ຜືນກ­ວ້າງ­ດິນດອນ­ອັນກ­ວ້າງ­ໃຫຍ່
ຜົນ­ລະ­ປູກ­ພືດ­ໄມ້­ທີ່ເສັຍ­ຍ້ອນເພາະ­ນ້ໍາ­ຂັງ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น