17/5/55

ຫົວໃຈສາສນາ

ສັພພປາ­ປັສສະ­ ອະ­ກະ­ຣະ­ນັງ
ກຸສະ­ຣັສ­ສຸສັມ­ປະ­ທາ
ສະ­ຈິ­ຕຕະ­ປະ­ຣິ­ໂຍ­ທະ­ປາ­ນັງ
ເອ­ຕັງ ພຸທທະ­ສາສະ­ນັງ
-----------------------
ພຸດ­ທະ­ອົງ­ຕັດ­ສັ່ງ­ໄວ້ ຫົວ­ຂໍ້­ໃຫຍ່­ຄໍາສອນ
ວາງ­ຮາກ­ຖານ­ສາສະ­ໜາ ­ໃຫ້­ຢູ່ຍົງ­ຄົງ­ໄວ້
ເປັນ­ຫົວ­ໃຈ­ຄໍາສອນ­ຊີ້ ທັງ­ຫຼາຍ­ທີ່­ພຣະ­ອົງ­ກ່າວ
ສະ­ຫຼຸບ­ລົງ­ວາດ­ໄວ້ ສາມ­ຂໍ້­ທ່ຽງ­ຈິງ

ສັບ­ພະ­ປັສສະ­ອະ­ກະ­ຣະ­ນັງ­ນັ້ນ ຢ່າ­ທໍາ­ຊົ່ວ­ທັງ­ໝົດ
ຊົ່ວ­ທັງກາຍ­ວາຈາ­ໃຈ ຄົບ­ສາມ­ສະ­ເໝີດ້າມ
ອັນ­ວ່າການກະ­ທໍາ­ພ້ອມ ສະ­ເໝີ­ໃຈ­ແຈ້ງເຈດ
ວາຈາ­ຈົງການເວົ້າ ໜີ­ລີ້ບາບ­ໜາ

ກຸສສະ­ຣັສ­ສຸສັມ­ປະ­ມາ­ນັ້ນ ­ໃຫ້­ໝັ່ນ­ສ້າງ­ກຸສົນ
ບໍາເພັງ­ພຽນ­ພາວະ­ນາເຮັດ ຄົບ­ສາມ­ໃຫ້­ຈະ­­ແຈ້ງ
ທັງກາຍ­ໃຈວາຈາ­ພ້ອມ ປະ­ກອບ­ກັມ­ອັນ­ຊອບ
ປະ­ຕິບັດ­ໃຫ້­ພ້ອມ ­ໃຫ້­ໃສ່ເຫຼື້ອມ­ບຸນ­ກຸສົນ

ລະ­ບາບ­ລົງ­ໃຫ້­ພ້ອມ ປະ­ຕິບັດ­ພາກ­ສ່ວນການ­ກຸສົນ
ຍັງ­ຕ້ອງ­ຊໍາຮະ­ຈິດ­ໃຈ ­ໃຫ້­ຮຸ່ງເຮືອງ­ໃສເຫຼືອມ
ສະ­ຈິດ­ຕະ­ປະ­ຣິ­ໂຍ­ທະ­ປາ­ນັງ­ນ້ອມ ກຸສົນ­ທັມ­ລ້າງ­ຊ່ວຍ
ສະ­ມັດ­ຖະ­ວິ­ປັດ­ສະ­ນາຊະ­ລ້າງ ­ໃຫ້­ໃສ່ເຫຼື້ອ­ຢ່າເສື່ອມ­ຄາຍ

ທັງ­ສາມກະ­ການ­ທີ່ວາດ­ໄວ້ ພຣະ­ອົງເທດ­ຊົງ­ສອນ
ເປັນ­ຫົວ­ໃຈສາສນາ ຖືກ­ຄອງ­ພຣະ­ທັມ­ແທ້
ຂໍ­ແກ່­ຊົນ­ທັງ­ຄ້າຍ ຂະ­ຫຍາຍ­ຄວາມ­ໃຫ້­ສອດ­ຄ່ອງ
ສາສນາສອດ­ສ່ອງ­ສ້າງ ­ໃຫ້­ຄົນເລີດກ­ວ່າ­ຄົນ ທ່ານເອີຍ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น