17/5/55

ຄາຖາ ໄຮ້ທຸກຂ໌

ມີ­ສິ່ງ­ຂອງເຄື່ອງ­ໃຊ້ ມູນມາກ­ອັກ­ໂຂ
ຕ້ອງ­ຮູ້­ຈັກ­ຄວາມ­ມີ ­ໃຊ້ເປັນ­ໃຫ້ມັນ­ໄດ້
ມີມາກມາຍ­ຫຼາຍ­ແທ້ ­ໃຊ້ບໍ່ເປັນ­ທຸກ­ກໍມາກ
ມີມາກ­ຫຼາຍ­ຫຼາກ­ລົ້ນ ກໍສົນເລື້ອຍ­ທຸກ­ບໍ່ວາຍ

ມີກໍສຸກ­ທຸກ­ກໍ­ໄດ້ ຫາກ­ໃຊ້­ສິ່ງ­ທີ່ເຮົາ
­ໃຊ້ບໍ່ເປັນ­ກໍ​ເສັຍ­ທີ່ ທຸກ­ທີ່ມີ­ຂອງ­ໃຊ້
ຄວາມ­ສຸກມາ­ບັນ­ທອນ­ໄດ້ ຈິດ­ໃຈຫຍຸ້ງຍາກ
ລໍາບາກ­ຫຼາຍ­ຫຼາກ­ລົ້ນ ເພາະ­ມີ­ແລ້ວ­ທຸກ­ທຸກເຈືອ­ປົນ

ຍາມ­ຊອກ­ຫາມາ­ໄດ້ ­ໃຊ້­ຈ່າຍ­ໃຫ້ເປັນ­ສຸກ
­ໃຊ້ບໍ່ເປັນ­ກໍເປັນ­ທຸກ ຍາກ­ຊາຫຼາຍ­ລົ້ນ
ຮູ້­ຈັກ­ມີ­ຮູ້­ຈັກ­ໃຊ້ ຮູ້­ຈັກ­ໃຈ­ຮູ້­ຈັກເຫດ
ຮູ້ຈັກ­ຈົນ­ແຈບ­ແຈ້ງ ສຸກ­ລົ້ນ­ແລະ­ຮັ່ງ­ມີ ທ່ານເອີຍ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น