17/5/55

ເປັນໄປໄດ້ ທັງນັ້ນ

ຍົນ­ບິນ­ບົນ­ຢູ່­ຟາກ­ຟ້າ ນໍ້າ­ໃຫຍ່ຍັງ­ຖ້ວມ­ຕີນ
ນໍ້າ­ຖ້ວມ­ດິນ­ທໍລະ­ນີ­ຫຼຸບ ພັດ­ຖ້ວມ­ຍົນ­ນໍາ­ພ້ອມ
ສັງ­ບໍ່ບິນເຫີນ­ຟ້າ ນໍ້າ­ໃຫຼມາ­ບິນ­ຫຼີກ
ສົມ­ກັບ­ວ່າເປັນເຈົ້າ ເວ­ຫາ­ພຸ້ນ­ຟາກ­ພະ­­ໂຍມ
ເໝືອນ­ບູຮານ­ກ່າວ­ໄວ້ ສອນ­ສັ່ງ­ແຕ່ເດີມດາ
ນໍ້າ­ຖ້ວມນາປາ­ກິນນາ­ມົດ ປາພາກ­ພູມ­ນູມ­ທ້ອງ
ບາດ­ວ່າເຖິງ­ຄາວ­ຮ້າຍ ນໍ້າ­ບົກ­ລົງ­ແຫ້ງເຫືອດ
ມົດ­ກໍດີ­ໃຈ­ລົ້ນ ອາຫານ­ຊ້ອຍ­ໄດ້ກິນ­ປາ
ຍົນ­ກໍເປັນ­ດັ່ງ­ນັ້ນ ຈະ­ເກ່ງກາດ­ໃນເວ­ຫາ
ປາ­ກໍຊຽນ­ແຕ່­ໃນ­ໜອງ ບຶ່ງ­ຄອງ­ທາລາ­ນໍ້າ
ອັນ­ວ່າຄວາມເກ່ງ­ນັ້ນ ທັງ­ດີ­ທັງເດັ່ນ
ມັນ­ກໍເປັນ­ດັ່ງ­ນັ້ນ ຈະ­ທຽມ­ຊັ້ນ­ກັນ­ບໍ່ມີ
ດ້ວຍເຫດ­ນີ້ ເພິ່ນ­ຈຶ່ງ­ສອນ­ສັ່ງ­ໄວ້ ຕັ້ງ­ແຕ່ເກົ່າ­ບູຮານເຫິງ
ຄວນ­ແກ່­ພິ­ຈານ­ຄັກ ­ໃຫ້­ຮູ່ງ­ຫວນເຫັນ­ແຈ້ງ
ຍາມເມື່ອເຮືອ­ຄາ­ແກ້ງ ກ­ວຽນເຫັນ­ໃຫ້ກ­ວຽນ­ແກ່ ­ແດ່ເດີ
ຍາມເມື່ອ­ຮອດ­ແມ່ນໍ້າ ເຮືອ­ຊິ­ໄດ້­ແກ່ກ­ວຽນ
ຄົນເຮົາ­ກໍເປັນ­ດັ່ງ­ນັ້ນ ຢ່າ­ລືມ­ຮີດ­ຄອງ­ລາວ
ບໍ່ມີ­ໃຜຈະ­ດີ­ໝົດ ເລີດກ­ວ່າ­ກັນ­ຈັກ­ດີ້
ຍາມເມື່ອ­ສຸກ­ຂີ­ແລ້ວ ລວຍ­ດີມີ­ຮັ່ງ
ຈົ່ງ­ຄິດເຫັນ­ພີ່ນ້ອງ ທໍາ­ດີ­ໄວ້­ຈຶ່ງ­ຊີ­ຄູນ ທ່ານເອີຍ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น