5/12/54

ຕົ້ນຕານປ່ຽວ(ເວິຣ໌ຊັນໃໝ່)

ອັນຕານປ່ຽວຕົ້ນດຽວ-------------ປ່ຽວແຕ່ຕົ້ນ
ບໍ່ເໝືອນຄົນຢູ່ໂດດດ່ຽວ----------ປ່ຽວເອກາ
ຫາກມີທັມຄຳສອນ---------------ພຣະສັມມາ
ອັນຄຸນຄ່າຄວາມໂດດດ່ຽວ--------ປະເສີດຈິງ

ຕົ້ນຕານປ່ຽວຢືນໂດດດຽວ--------ມອງເຫັນໄກ
ຢຶນຢູ່ໄດ້ຄົງທົນ------------------ສູ້ລົມຝົນ
ເຖິງແດດຮ້ອນລົມໜາວ----------ຕົ້ນຕານທົນ
ສາທຸຊົນເບິ່ງຕົ້ນຕານ------------ໃຫ້ບານໃຈ

ຄົນຕົວປ່ຽວດຽວດາຍ-------------ກໍຢູ່ໄດ້
ຫາກຮູ້ໃຊ້ຊີວິດຈິງ----------------ຢ່າງເໝາະສົມ
ປະກອບການສັມມາ--------------ໜ້າພິຣົມ
ຄວາມສຸກສົມຍ່ອມຈີຣັງ------------ຢັ້ງຍືນນານ

ກາຍໂດດດ່ຽວໃຈບໍ່ປ່ຽວ-----------ດ່ຽວເອກາ
ເອົາພຣະທັມພຣະສັມມາ-----------ເປັນຍາປົວ
ລະລົດເລີກໂລບໂກດຫຼົງ----------ສິ່ງເມົາມົວ
ແລ້ວກຽມຕົວມຸ້ງໄປສູ່--------------ທາງເອກາ*
(ອະທິບາຍສັບ *ທາງເອກາ ຄື ເອກາຍະໂນ ມັຄໂຄ = ເສັ້ນທາງສາຍເອກ ກົງໄປສຸ່ນິພພານຢ່າງດຽວ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น