5/12/54

ນ້ຳຂອງເຂີນເພາະໂລກຮ້ອນ

ນ້ຳຂອງແຫ້ງເພາະໂລກຮ້ອນ------------ເກີນເຂດກາຍກຳນົດ ທ່ານເອີຍ
ບໍ່ອາດເປັນນຳຈີນ-----------------------ຕັນຂອງຮູນ້ຳ
ມອງເບິ່ງສາຍທາຣາທ້າງ----------------ແມ່ຂອງມີຫຼາຍລູກ
ຮ່ອງຫ້ວຍເຊທັງແມ່ນ້ຳ------------------ຫຼາຍທ້າງປ່ອງກະເສ

ແມ່ຂອງຫຼາຍຫຼາກແທ້------------------ຫຼາຍຫ້ວຍຮ່ອງທັງລຳເຊ
ຕາມນະທີທີ່ຍາວໄກ--------------------ນ້ຳໄຫຼມາໂຮມທ້ອນ
ໄຫຼລົງມາໂຮມເຂົ້າ----------------------ແມ່ຂອງເຮົານ້ຳຈຶ່ງຫຼາກ
ດຽວນີ້ອາກາດພູມພາກພື້ນ-------------ຮົນຮ້ອນນຳ້ຂາດເຂີນ

ບາງປະເທດຮ້ອງຮຽກເອີ້ນ--------------ກ່າວວ່າປະນາມຈີນ
ສ້າງເຂື່ອນຕັນຮູຂອງ--------------------ນ້ຳຈຶ່ງເຂີນຫາທາງແກ້
NGO ເຂົາພາເວົ້າ-----------------------ຄົນດາຍບໍ່ຮູ້ຮອບ
ຕາມ​ກະແສກ່າວທ້ວງ-------------------ບໍ່ທາວເຣື່ອງເຫດການ

NGO ອອກປາກຕ້ານ-------------------ຂານກ່າວບໍ່ຄຳນຶງ
ອ້າງເຫດຜົນສາຣະພັດ------------------ບໍ່ວິໄຈຈະແຈ້ງ
ນ້ຳຂອງເຂີນກະແສນ້ຳ-------------------ເວີນວັງນ້ຳເຂີນຂາດ
NGO ກໍບໍ່ອາດຮູ້------------------------ບັນຫາແທ້ຢູ່ທີ່ໃດ ?

ດັ່ງທີ່ເຮົາຮັບຮູ້---------------------------ປາຍຍອດແມ່ນ້ຳຂອງ ເຮົານີ້
ຢູ່ມົນທົນຊິງໄຮ່---------------------------ທິເບດຈີນປະຈັກແຈ້ງ
ປາຍນ້ຳຂອງເໝືອນກັບຫ້ວຍ-------------ນ້ຳໄຫຼລົງບໍ່ເຖິງຖິ່ນເຮົາດອກ
ນ້ຳຂອງມີມາກລົ້ນ-----------------------ເພາະລຳນ້ຳຫ້ວຍຮ່ອມເຊ

ບູຮານວ່າຫຼາຍແມ່ນ້ຳ---------------------ໄຫຼໂຮມຮ່ວມເປັນກະແສ
ຫຼາຍແມ່ນ້ຳທັງລຳເຊ----------------------ປ່ອງລົງຂອງນີ້
ຫາກວ່າແມ່ນ້ຳລຳເຊນ້ອຍ-----------------ບົກລົງແຫ້ງຂອດ
ແມ່ນ້ຳຂອງກໍຈັກໝົດເມັດນ້ຳ---------------ລົງລ້ຽງເຜົ່າຊົນ ຫັ້ນແລ້ວ

ຈີນຈັກຕັນແມ່ນ້ຳ--------------------------ຫຼາຍລັ່ນກໍຕາມທ້ອນ
ຫາກວ່າພູມພະນາເຮົາ---------------------ອຸດົມດີດົງໄມ້
ແມ່ນ້ຳໃນດິນກວ້າງ-------------------------ປະເທດເຮົາຍັງຫຼາຍຫຼາກ
ນ້ຳກໍຫາກມາກດ້ວຍ------------------------ແມ່ຂອງນ້ຳກໍບໍ່ເຂີນ

ປີນີ້ ອາກາດຮ້ອນ---------------------------ຍ້ອນໂລກປ່ຽນພູມສັນຖານ
ຄົນສ້າງໂຮງງານອຸດສະຫະກັມ--------------ປ່ອຍແກັດສະກັດກັ້ນ
ເຮືອນກະຈົກຮູ້ວເປັນຊັ້ນ--------------------ບໍ່ຕັນແສງ UV ສ່ອງ
ແສງອາທິດເຮັ່ງຮ້ອນ------------------------ເຜົາໃໝ້ໂລກເຮົາ

ປີນີ້ ອາກາດຮ້ອນ---------------------------ເປັນຕ່າງຄາວຫຼັງ
ເປີດແອຣ໌ຈົນວ່າເພພັງໝົດ------------------ກໍບໍເຫີຍຫາຍຮ້ອນ
ນ້ຳຂອງເຂີນທັງຂ້ອນ------------------------ເພາະຄົນເຮົາປັນຍາບອດ
ທຳມະຊາດຖືກບຽດໃຊ້-----------------------ທຳລາຍຖິ້ມບໍ່ຈົ່ງຢອມ

ປະເທດຕ່າງທີ່ເພິ່ນກ້າວ----------------------ປະກົດເດັ່ນອຸດສະຫະກັມ
ທີ່ພັດທະນາເຕັກນິກ-------------------------ວິທະຍາການກ້າວ
ເຂົາຫາກທຳລາຍແທ້-------------------------ພູມບົນບັນຍາກາດ
ຍັງຊິມາກ່າວທ້ວງ-----------------------------ປິດບັງເບື້ອງຝ່າຍຕົນ

NGO ເຫັນໂຈ້ໂກ້------------------------------ບໍ່ຫານກ່າວໂວຫານ
ກັບກ່າວຄຳຄວາມແຂງ------------------------ທີ່ບໍ່ຄວນຕິຕ້ານ
ຄວນຈະຫາທາງແກ້---------------------------ບັນຫາຜົນຕົ້ນເຫດ
ບໍ່ຄວນມາຄິດຈໍ້--------------------------------ປາຍເຣື່ອງເຫດການ ທ່ານເອີຍ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น