5/12/54

ແຜນ

ແຜນຄົນ ແຜນງານ ແຜນເງິນ
ฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐ
ฐ ແຜນການວາງວາດໄວ້------------ຈັກສຳເຣັດຕາມເປົ້າໝາຍ
ຕ້ອງຂະຫຍາຍການວາງແຜນ---------ໃຫ້ກົມກຽວການຈຶ່ງກ້າວ
ແຜນການທີ່ວາງໄວ້-------------------ຈຶ່ງສົມໃຈດັ່ງເຈດ
ຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ຄົບຖ້ວນ-------------------ສາມກ້າວເຫດການ

ฐ ແຜນໜຶ່ງນັ້ນຕ້ອງກຽມພ້ອມ--------ວາງແຜນວາດກຳລັງພົນ
ຈັດຕັ້ງຄົນໃຫ້ເໝາະສົມ---------------ກັບວຽກງານປະສານໄວ້
ຄວາມຮູ້ໃຜທີ່ຝຶກແລ້ວ----------------ຊຳນານການວິຊາຊີບ
ຕ້ອງແບ່ງສັນປັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ----------ງານຈຶ່ງກ້າວເດັ່ນສະເໝີ

ฐ ແຜນງານນັ້ນຢ່າໄດ້ເຊີ້------------ຮີບຕົບແຕ່ງໃຫ້ໝົດຈົດ
ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດ--------------ຣະອ​ຽດຈິງຈະແຈ້ງ
ງານການໃດທີ່ເຮົາຕັ້ງ----------------ຫວັງໃຫ້ຄົນປະຕິບັດຖືກ
ຕ້ອງວາງລົງແລະມອບໃຫ້------------ສະເໜີແຈ້ງຖືກຄອງ

ฐ ວຽກງານຈະຖືກຕ້ອງ-------------ສອດຄ່ອງຜັນຂະຫຍາຍ
ແຜນເງິນສຳຄັນຫຼາຍ-----------------ຕອບສະໜອງໃຫ້ມັນໄດ້
ເງິນງານການຈັກກ້າວ----------------ຄົນຈະດີສະໝັກຮ່ວມ
ເງິນຄືງານງານຄືເງິນ-----------------ເພິ່ນບອກແຈ້ງ ງານຊິກ້າວກໍເພາະເງິນ ແທ້ໃດ ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น