5/12/54

ປີເກົ່າມີໄຊ ປີໃໝ່ມີໂຊກ

- ງົວອຸສຸພະຣາດເຈົ້າ---------ຊິໄດ້ຈາກຈອນໜີ ແລ້ວເດີ
ພະຍັກຄາເສືອເຫຼືອງ---------- ຊິໄດ້ມາແຝງເຝົ້າ
ສລຸງົວໄດ້ເນົາຮັກສາພື້ນ-------ປະຖະພີຄົບຂວບ
ເສືອຕົວທີ່ມີຣິດກ້າ------------- ຊິມາເຝົ້າໃຫ້ຢໂລກເຮືອງ

- ປີເຄື່ອນຄະເຄື່ອນເຕື້ອງ-----ຖອຍຮ່າງໄລໜີ
ສອງຮ້ອຍຫ້າສິບວັນຈຶ່ງຫວນກັບ-ຕ່າວຄືນມາແຝງມາພໍ້
ງົວຕົວຊົງພະລັງຢ້ຽມ----------- ສິບສອງປີຈຶ່ງຊິຕ່າວ
ຂໍລາລາວພີ່ນ້ອງ---------------ຄາວນີ້ຈາກໄປ ແລ້ວເດີ

- ຂໍໃຫ້ລຸລາບໄດ້---------------ດັ່ງໃຈໃຝ່ຈຸດປະສົງ
ເຈດຈຳນົງແນວໝາຍ----------- ໃຫ້ດັ່ງໃຈປະສົງຕັ້ງ
ອັນອາຍຸຍົງຍືນໝັ້ນ--------------ພັນວັດສາຢ່າໄດ້ລ່າ
ວັນນະສຸຂະຜະລະເລີດເດັ່ນຂຶ້ນ---ສະຖຽນເທົ້າຊົ່ວຊີວັງ ທ່ານເອີຍ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น