5/12/54

ແມ່ຂອງເຂີນຂາດນ້ຳ ຊາວໂລກຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ

ໃຜເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນ ອາກາດປ່ຽນແປງໄປ
ໃຜເປັນຄົນທຳລາຍ ໃຫ້ໂລກຮົນແຮງຮ້ອນ
ໃຜເປັນຄົນທຳໃຫ້ ທາຣາທານເຂີນຂາດ
ທັມມະຊາດໂຫດຮ້າຍ ຫຼືຄົນແທ້ຈົ່ງໃຄ່ຄວນ

ຫຼືວ່າເທບທ່ອນໄທ້ ເທວະຣາດອິນຕາ(ທາ)
ຫຼືວ່າພົມຍົມຍັກ ຄຸດນາກເນົາໃນນ້ຳ
ຫຼືວ່າຜີສາງຮ້າຍ ອາສຸຣະກາຍແຜດຊົ່ວ
ຫຼືວ່າຄົນທີ່ສະຫຼາດລ້ຳ ໃຜທຳແທ້ຈົ່ງບອກມາ

ນ້ຳຂອງເຂີນຂາດນ້ຳ ຫາດເກີດດອນເພ
ປູປາຫອຍ ພາກວັງເວີນກວ້າງ
ງົວຄວາຍມ້າ ໝູມາເປັດໄກ່
ກັບກາຍເກີດໂຣກຮ້າຍ ໃຜແທ້ສ້າງມັນ

ຫຼືວ່າຊົນຊາດຊັ້ນ ປະເທດຕ່າງໃນອາຊີ
ຫຼືວ່າຈີນເຂົາຕັນ ເຂື່ອນກັກເກັບນ້ຳ
ຫຼືວ່າລາວໄທຍ໌ພ້ອມ ມຽນມ້າກັມປູເຈັຍເປັນຕົ້ນເຫດ
ຫວຽດນາມດິນດ່ານໃຕ້ ທຳລາຍລ້າງແມ່ນ້ຳຂອງ

ໃຜຫາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຈຸດບົກຜ່ອງຂອງບັນຫາ
ໃຜຜູ້ປີຊາຍານ ເບິ່ງເຫັນໄກໃກ້
ໃຜຊິໄຂຄວາມແຈ້ງ ອຸບັດໄພທັມມະຊາດ ຄາວນີ້
ໃຫ້ແກ່ຊາວໂລກຮູ້ ເຫັນເບື້ອງບ່ອນຄວນ

ທຸກສິ່ງລ້ວນ ໃນໂລກຕ່າງຝ່າຍພົວພັນກັນ
ບົນປັດໄຈເກື້ອໜູນ ໂລກຄົນຄວນຄົ້ນ
ການກະທຳຂອງຄົນນີ້ ຄວາມຕ້ອງການເປັນໃຫຍ່
ພຸດທະສາສນາບອກໄວ້ ຕັນຫານັ້ນເປັນຜູ້ທຳ

ຄົນຕ້ອງການຢາກໄດ້ ສັບພະສິ່ງບັນເທົາທຸກ
ຢາກໄດ້ມາເຊິ່ງປັດໄຈຫັຼກ ກຽດກາມການເກີນກ້າວ
ຈຶ່ງຕ້ອງທຳການສ້າງ ຂົນຂວາຍຫາໂຮມຮວບ
ລວມລວມເອົາຊັບພະຍາກອນທີ່ເກີດຂຶ້ນ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ກາມ

ເຫດການເກີດຄັ້ງນີ້ ທາງຝາກຝ່າຍອາຊີ
ຊາວໂລກຄົນມີສິດ ສ້າງມັນໝົດກ້ຽງ
ບໍ່ມີໃຜໜີພົ້ນ ກົດເກນຮັບຜິດຊອບ
ຕາມຣະບອບແບບເບື້ອງ ເຫັນແຈ້ງເຫດບັນຫາ

ປະເທດທຸກຮັ່ງພ້ອມ ມີສ່ວນທຳລາຍມັນ
ຄວາມຕ້ອງທັງໝົດ ແມ່ນບັນຫາທີ່ຄົງຄ້າງ
ໃຜຜູ້ຫວນເຫັນຮູ້ ຄົງເຫັນແຈ້ງເຈດ
ແມ່ຂອງເຂີນຂາດນ້ຳ ອຸສະກັມກ້າວແຫ່ງຄົນ ນີ້ແລ້ວ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น