20/9/55

ອ່ອນໄວ້ໃຫຍ່ຈິງ

- ລົມພານຕ້ອງ ໃບຕອງຂຸຍວາຍ
ກ້ານຕອງກວັກໄກວ່ໂຍ້ນ ໂຍນນ້າວແກວ່ງໄກວ
ເຫັນພຸ່ມພິວຍອດໄມ້ ນ້ອມງ່າຕາມລົມ
ແນມເບິ່ງສາຍທາຣິນໃຫຼ ເຮັ່ງແຮງລົງພື້ນ

- ແມ້ງເມື່ອເວລານັ້ນ ມີ້ມ່ວງກົກຕານ
ໃບບໍ່ຕາມນໍາລົມ ໂຄ່ນຫັກຖະຫຼາລົ້ມ
ດີແຕ່ກົກຂາມນັ້ນ ໃບບາງງ່າອ່ອນ
ລົມຫາກມາຟາດຕ້ອງ ຢັງຄົງໝັ້ນບໍ່ຝັ່ນເຟືອນ

- ຍາມນັ້ນ ຮຽມຫາກມອງສອດສິ້ງ ຊອມເບິ່ງຫຼິງດູ
ຮຽວໃຜ່ທັງງ່າຂາມ ໂອນຕາມລົມຕ້ອງ
ຮຽວໃຜ່ຍາມລົມຕ້ອງ ກົກໃບໂອນອ່ອນ
ຕົ້ນຂາມຕົ້ນໃຫຍ່ແທ້ ຫືກໜາໝັ້ນງ່າບໍ່ແຂງ

- ຢູທ່າງຢືນຢູ່ຢັ້ງ ຍືນຢູ່ຄົງທົນ
ແມ່ນວ່າລົມແຮງພັດ ກໍບໍ່ກົວເກງລົ້ມ
ເໝືອນກັບຄົນເຮົານີ້ ທໍາຕົວໃຫ້ໂອນອ່ອນ
ນົບນອມໄຫວ້ ວັນທານ້ອມເນັ່ງແນ

- ເຖິງວ່າເປັນຜູ້ກ້າ ປັນຍາເລີດເກີນພິກັດ
ຍັງຍ່ອມເຊຊວນຕົກ ຫຼົ່ນລົງຈໍາພື້ນ
ຫາກບໍ່ທໍາຕົວພ້ຽງ ສະເໝີພຽງຮຽວໃຜ່
ຍູງຍາງບົກດູ່ແຕ້ ຍັງຍອມແພ້ພ່າຍລົມ

- ລົມອ່ອນນິ້ມ ແຕ່ແຂງແກ່ນແຮງກະທົບ
ຕໍາດູ່ຍາງຍູງຫັກ ໂຄ່ນກົກຈໍາພື້ນ
ຮຽວໃຜ່ທັງລໍາຕົ້ນ ໃບບາງຕົ້ນກໍອ່ອນ
ຕົ້ນຂາມໃບແລບນ້ອຍ ກົກໝັ້ນງ່າໜຽວ

- ບໍ່ຮ່ອນຫັກໂຄ່ນຕົ້ນ ສະເໝີດັ່ງຍູງຍາງ
ໄຂວ່ຂີນຍືນລຽນຖັນ ຕ້ານລົມກໍຍັງລົ້ມ
ຍົກໃຫ້ເຫັນປະເດັນເລື້ອງ ກະບວນຄວາມຄອງນັກປາດ
ຊາດເມທີຍ່ອມອ່ອນນ້ອມ ວາຈາພ້ອມພໍ່າກາຍ

- ໝາຍວ່າຊາດຜູ້ຮູ້ ຄວນຜີກໄພພິບັດ
ສັດຕູມານຄວນເກງ ຢ່າຫຼົງໃຫຼໄດ້
ອັນວ່າຄົນຄຽງໃກ້ ຄວນຂາມຢ່າປະໝາດ
ຊາດງູເຖິງວ່າເປັນຕົວນ້ອຍ ລະວັງໄວ້ພິດມັນ

- ຈົ່ງຈື່ຈໍາໄຈວ້ໆ ຮອນຮໍ່າຮໍາເພິງ
ໃຫ້ຮີບຕອງຕາຄິດ ໃສ່ໃຈຈໍາໄວ້
ຢ່າໄດ້ຫຼົງໃຫຼແທ້ ໄພມາບໍ່ຮູ້ເມື່ອ
ບູຮານສອນສັ່ງໄວ້ ຄວນໃຫ້ຮໍ່າເພິງ ແທ້ເນີ

໑.ຕ້ອງ
໒.ຍົກ
໓.ຂາມ
໔.ຮີບ
໕.ຜີກ
໖.ໄຈວໆ
໗.ຍູທາງ
໘.ຫຶກຫນາ
໙.ຫຼິງດູ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น