23/9/55

ບ່ອນສຸດສຸວັນນະພູມ ຢູ່ຊ່ອງແຄບເມລະກາ ຕໍ່ສິງກະໂປ

ແຕ່ກ່ອນເຄີຍອ່ານຮູ້ ເຫັນຊື່ມາລັກກາ
ໃນຈົດໝາຍເຫດ ການມາລາວ ແຫ່ງວັນວຸສຕ໊ອປພຸ້ນ
ເຂົາເປັນຊາວຮອນແລນແທ້ ໄປພົວພັນທູຕາຕ່າງ
ກັບອານາຈັກລ້ານຊ້າງ ສະໄໝກ້າວພັດທະນາ

ສະໄໝນັ້ນກົງກັບຣັຊການກໍ້າ ພຣະເຈົ້າສູຣິຍະວົງສາ
ມີການກ່າວເຖິງມະລັກກາ ວ່າເປັນເມືອງສຳຄັນແທ້
ດຽວນີ້ເປັນເມືອງມໍດົກແຈ້ງ ສີ່ຮ້ອຍປີປາຍປະຫວັດກ່າວ
ຊາວມາເລກ່າວເອີ້ນ ເມລະກາແທ້ຕ່າງສຽງ

ຕໍ່ມາກໍໄດ້ຮູ້ ປະຫວັດໂລກກ່່າວທາວເຖິງ
ວ່າຊ່ອງແຄບເມລະກາ ວ່າຢູ່ໃສໄດ້ພຽງຮູ້
ເຮົາບໍ່ປະມານໄດ້ ພຽງແຕ່ຮຽນຊື່ໆ
ບາດວ່າມາຮອດແລ້ວ ມັນກໍແຈ້ງກວ່າຕາເຫັນ

ຊ່ອງແຄບເມລະການັ້ນ ແຄບກວ່າໝູ່ຢຄ່ສິງກະໂປ
ບ່ອນທີ່ເປັນບ່ອນສຸດ ແຜ່ນດິນ ອາຊີກໍ້າ
ຮຽກວ່າອາຊີບົວລະພາແທ້ ສຸວັນນະພູມບູຮານວ່າ
ບາງຄົນໄຂກ່າວເວົ້າ ແຫຼມທອງນັ້ນກໍອັນດຽວ

ຊ່ອງແຄບເມລະການັ້ນ ຂັ້ນລະຫວ່າງມາເລ
ກັບອີນໂດເນເຊັນ ສິງກະໂປບ່ອນສຸດສິ້ນ
ແຕ່ກ່ອນດິນແຖວນີ້ ເປັນດິນດຽວທາງອຳນາດ
ເມື່ອກຳເນີດຊາດຂຶ້ນ ຈຶ່ງແບ່ງອອກເປັນສາມ

ທີ່ນີ້ຈະໄດ້ເວົ້າເລື່ອງບ່ອນສ້ຽງ ສຸດແຜ່ນດີນໃຫຍ່ອິນດູຈີນ
ມັນຫາກແມ່ນມາເຊັຍ ທີ່ລັດຈໍຫໍຣ໌ບາຫ໌ຣູນີ້
ເປັນຊາຍແດນກົງກັນຂ້າມ ມີລຳທານຂ້າມແບ່ງ
ສ່ວນສິງກະໂປເປັນດອນແທ້ ມີແມ່ນໍ້າອ້ອມດອນ

ອັນນີ້ເປັນບ່ອນສຸດແທ້ ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ອາຊີ
ບູຮານວ່າສຸວັນນະພູມ ແດນຄຳທີ່ເຮົາຮູ້
ອັນວ່າສູນກາງນັ້ນ ຄົງເປັນເມືອງທ່າແຂກ
ເພາະເມືອງບູນຮານເກົ່າກີ້ ສະໄໝລ້ຳພຸດທະການພຸ້ນນາไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น