14/11/54

ຄົນທັມມະດາ

ເກີດຢູ່ບ້ານ..............ເຂດປ່າໃນດົງ
ພໍລຸກມາ....................ແຕ່ງງາຍກິນເຂົ້າ
ມືຄວາພ້າ...................ບາຍເອົາດວງກ່ຽວ
ເດີນມຸ່ງໜ້າ.................ໄປພ້ອມໝູ່ຄວາຍ
- ພໍຮອດແລ້ວ.............ເຂດທົ່ງນາເຫຼືອງ
ຜູກມັດຄວາຍ...............ຢູ່ເທິງໂພນນ້ອຍ
ເອົາແພປ້ອງ................ພັນຫົວບັງແດດ
ມືກ່ຽວເຂົ້າ...................ປາກຮ້ອງສົ່ງລໍາ
- ຄົມກ່ຽວຕ້ອງ.............ກໍຂາດເປັນກໍາ
ຈັບມາໂຮມ..................ຝາດລຽນພໍຮ້ອຍ
ສົມຄວນແລ້ວ...............ຕາເວັນຕັ້ງທ່ຽງ
ໄປເບິ່ງຕ້ອນ................ປາຄ້າງຢູ່ຫຼາຍ
- ຈັບຄໍ່ກັ້ງ..................ມາສຽບເປັນໂຕ
ເອົາເກືອໂຮຍ...............ຄິດຢາກກິນປີ້ງ
ປາຂາວນ້ອຍ................ຊຸມມັນຖືກຫຼີ່
ເອົາເຮັດສົ້ມ................ເຂືອນ້ອຍເຜັດໂຮຍ
- ກິນອີ່ມທ້ອງ..............ຢຸດພັກເອົາແຮງ
ນອນກາງຖຽງ..............ໝູ່ກາວອນຮ້ອງ
ລົມພັດຊັ້ງ..................ເຢັນດີຍາມທ່ຽງ
ແດດເລີ່ມກ້າ...............ແຮງຂຶ້ນກວ່າຫຼັງ
- ພໍລຸກຂຶ້ນ.................ນ້ໍາສວ່າຍຂັດສີ
ຕາມືນໃສ...................ເບິ່ງໄປນາກວ້າງ
ຈັບເອົາສົ້ມ..................ຂາມມາກັດຕື່ມ
ຕາຍິ່ງແຈ້ງ..................ກິນສົ້ມແຈ່ວເກືອ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น