29/11/54

ຮຸ່ງອະຣຸນ ຢູ່ບ້ານຂ້ອຍ

ແສງທອງຮຸ່ງຕອນເຊົ້າ ທີ່ສາລາດ່ານຫາງດອນຂະເໝົາ
ມອງສ່ອງລົງລໍາຂອງ ເມື່ອລ່ໍາແລລົງທາງໃຕ້
ເຫັນໝູ່ເຮືອນລຽນລ້າຍ ລອຍຂອງຂຶ້ນລ່ອງ
ຟອງຟາດແຄມແມ່ນໍ້າ ແສງທອງເຫຼື້ອມດັ່ງຄໍາ

ຮຽມນັ່ງມອງລົງນໍ້າ ແລລ່ໍາາາມລໍາຂອງ
ແມ່ນໍ້າວັງເວີນເລີກ ກວ້າງເກີນເປັນຕາຢ້ານ
ຫົວດອນຖານຍາວເຍີ້ນ ຫາດເຂີນຂະຫຍາຍອອກ
ດອນກາກາງແມ່ນໍ້າ ໃກພຸ້ນແມ່ນດອນພິມານ

ມີດອນນ້ອຍກາງກັນໄວ້ ໃຕ້ຕໍ່າຫົວດອນລຽງ
ເຫັນແຕ່ພຽງລິວດັບ ແມ່ນຫົວດອນລົບປາດີຊ້ອນ
ມອງລ່ອງລົງທາງໃຕ້ ສະຫຼຽງໄປຈັກໜ່ອຍ
ຫົວດອນຮີນ້ອຍນັ້ນ ຖັດນັ້ນແມ່ນດອນໂລງ

ບ່ອນນີ້ແມ່ນໍ້າຊົ້ງ ທັງກວ້າງໃຫຍ່ເຫຼືອຫຼາຍ
ຫົວພູພະອອມບັງ ຝັ່ງຂະເໝນທາງຂວາກໍ້າ
ນໍ້າຂອງຊາຍແດນທີ່ນີ້ ຮູຮອມຮຽວຮ່ອມ
ໃກກັນພຽງສອງຮ້ອຍແມັດເທົ່ານັ້ນ ແມ່ຂອງຂັ້ນດິນແດນ

ທ່າເສືອໝີຢູ່ທາງໃຕ້ ຕໍ່ໃສ່ທ່າກະສັງ
ຂ້າຫົວພູພະອອມມາ ບ້ານທ່າເປືອຍທ່າແກຊ້ອນ
ທາງຝັ່ງລາວເຮົານັ້ນ ດອນຂະເໝົາຂັ້ນແບ່ງ
ຮອງຂອງຮຽບແຄບເຂົ້າ ເຫັນຂັ້ນຢູ່ແຕ່ໄກ

ນັ້ນແມ່ນຫາງຈໍາປາສັກແທ້ ຂັ້ນແບ່ງຫົວທ່າແກ
ປາກເຊລໍາເພົາຕົກ ລະຫວ່າງດິນສອງກໍ້າ
ແລລ່ໍາມາທາງກ້ໍາ ດອນຂະເໝົາຕາເວັນອອກ
ແມ່ນໍ້າກວ້າງໃກແທ້ ເຮືອລອຍຂ້າມສວ່ານສົນ

ຝັ່ງຂອງກໍ້າເບື້ອງນັ້ນ ແມ່ນເຂດດອນໂຂງ
ບ້ານເມືອງແສນຄົນໂຮມ ຕລາດຂາຍຂອງຄ້າ
ນາວາເຮືອໂຮມຮ້ອຍ ຈອດກັນລຽນແນບ
ຊາວດອນພາກັນຊື້ ຂາຍຄ້າເຄື່ອງຂອງ

ຫຼຽວໄປເບື້ອງຊ້າຍ ເປັນດອນເຫຼັກໄຟ
ຫາງຮີໃຫຍ່ລຽນສະຫຼັບ ຕໍ່ກັບດອນດົ້ງ
ຫາກລົງໄປທາງໃຕ້ ຢ່າລືມໄປຢ້ຽມແວ່
ບໍ່ຫໍ່ເຂົ້າກໍໄດ້ ບໍ່ຍອມໃຫ້ທ່ານຫິວດອກນາ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น