23/10/54

ອຸທະກະພັຍ ນໍ້າຖ້ວມໄທຍເອົາໃຈຊ່ວຍ

ອຸທະກັງກາດກວ້າງ                  ຫຼາຍຫຼາກອັກໂຂ
ໃຫຼທັ່ງເທທວນກະເສ                 ດາດດາລະດັບພື້ນ
ຜືນແຜ່ນດິນເຕັມແຕ່ນໍ້າ                         ອາໂປນອງລົ້ນຫຼັ່ງ
ພມະຫັນໃຫຍ່ແທ້                     ທາງພື້ນແຜ່ນດິນໄທ

ເດືອນສິບສອງນໍ້າຟ້າຮ້ວຍ         ຝົນອ່ວຍລາໄລ
ເຫດສັນໃດນໍ້າໃຫຼນ້ອງ               ກາຍເປັນໄພມະຫັນຮ້າຍ
ອຸທະກະພມະໄລພື້ນ                ຜືນແຜ່ນດິນຫຍຸງໃຫຍ່
ພີ່ນ້ອງໄທເດືອດຮ້ອນ                ນໍ້າຕາລົ້ນອາບແຜ່ນດິນ

ນໍ້າບໍ່ໃຫຼຈາກຟ້າ                        ນໍ້າຕາຫຼັ່ງນອງເນືອງ
ເປັນເຫດເຄື່ອງຄາສັງ                ຈຶ່ງເປັນໄປແນວນີ້
ຫຼືວ່າມີແນວຂ້ອງ                       ຂັງໃນບໍ່ຮູ້ເມື່ອ ຊັ້ນບໍ ?
ຫຼືວ່າເວນແລ່ນຕ້ອງ                   ຈຶ່ງຄາຂ້ອງຍາກຊາ

ຝູງໝູ່ຊາວພີ່ນ້ອງ                      ປະຊາຊາດຊາວໄທຍ
ຈົ່ງສຸມເຮື່ອແຮງຈິດໃຈ               ຕ້ານພມະຫັນນີ້
ຢ່າໄດ້ມີໃຈບ້ຽວ                          ບິດເບືອນໃຫ້ແຕກທ່ອງ
ຈົ່ງເອົາທຊ່ວຍປ້ອງ                 ນໍ້ານອງລົ້ນຈຶ່ງຊິເບົາ

ທາງຝ່າຍກໍ້າພີ່ນ້ອງ                  ປະຊາຊາດຊາວລາວ
ໄດ້ແຕ່ເອົາໃຈນໍາ                       ຊ່ວຍຊູປົກປ້ອງ
ປາດຖະໜາໃຫ້                                     ພີ່ນ້ອງໄທໄດ້ພົ້ນຜ່ານ
ຝູງໝູ່ເວນມວນບາບຮ້າຍ          ໃຫ້ສູນຊິ້ນຢ່າໄດ້ມີ

ຂໍໃຫ້ພຣະພຸດຈົ່ງຊ້ວນ                ຊູຊ່ວຍປົກປັກ
ພະທໂມຊ່ວຍປອງ                   ຕອບສະໜອງປົກປ້ອງ
ພະສັງໂຄຊູຄໍ້າ                           ລັດຕະນາພຽງພໍ່າ
ພະແກ້ວຄູນຈົ່ງຊ່ວຍຄໍ້າ             ພຮ້າຍໃຫ້ຫ່າງໄກ

ຄຸນພະບາງຈົ່ງໄດ້                      ປົກປັກຍາດມວນມິດ
ຈົ່ງພິຊິດພມານ                       ໃຫ້ຫ່າງຫາຍມະລາຍຊິ້ນ
ຈົ່ງສຸຂີເຫຼືອລົ້ນ                          ກຸສົນທໍາຍູ້ສົ່ງ
ຂໍໃຫ້ພວກພີ່ນ້ອງ                       ທັງຫຼາຍລ້ວນຈົ່ງກະເສີມ ແທ້ເດີ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น