6/8/57

ບໍລິຫານທຸລະກິດ ບໍ່ລິຫານຕັນຫາ

- ຄົນນິຍົມທົ່ວໜ້າ ສຶກສາສາດບໍລິຫານ
ບໍລິຫານທະນາຄານ ການບັນຊີການເງິນພ້ອມ
ວິຊາດີຫົວການຄ້າ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น